Четене на емисии (Read Feeds)

 • Автори: Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed

Тази добавка предоставя бърз и лесен начин за четене от източници в Atom или RSS формат с NVDA. Източниците няма да бъдат опреснявани автоматично. Когато споменаваме думата източници, имаме предвид както RSS, така и ATOM канали.

Команди

Диалогов прозорец на "Четене на емисии"

Можете да получите достъп до диалоговия прозорец "Четене на емисии" от менюто на NVDA -> подменюто "Инструменти" -> елемента "Емисии".

Съдържа следните контроли:

 • Филтриране по: Текстово поле за търсене на предходно запазени емисии.
 • Списък със запазените емисии, фокусиран при отваряне на диалоговия прозорец.
 • Списък със статиите: Отваря диалогов прозорец, който представя списъка със статии от текущата ви емисия. Изберете статията, която искате да прочетете, и натиснете ENTER или задействайте бутона "Отвори уеб страницата на избраната статия", за да отворите съответната страница във вашия браузър. Задействайте бутона "Относно статията", за да отворите диалогов прозорец, показващ заглавието и връзката на избраната статия. От този диалогов прозорец ще можете да копирате информацията в клипборда.
 • Отвори емисията: Отваря избраната емисия в приложението по подразбиране.
 • Отвори емисията като HTML: Отваря избраната емисия в уеб браузъра по подразбиране. Ще можете да покажете или скриете датите на публикуване и бутоните за копиране на информацията за статиите в клипборда.
 • Копирай адреса на емисията: Отваря диалогов прозорец за потвърждение дали искате да копирате адреса на емисията в клипборда.
 • Нов: Отваря се диалогов прозорец с текстово поле за въвеждане адреса на нова емисия. Ако адресът е валиден и емисията може да бъде записана, името й, въз основа на заглавието на емисията, ще се появи в дъното на списъка с информационни канали.
 • Преименувай: Отваря диалогов прозорец с текстово поле за преименуване на избраната емисия.
 • Изтрий: Отваря диалогов прозорец за изтриване на избраните емисии след потвърждение.
 • Задай по подразбиране: Задава избраната емисия като такава по подразбиране, така че нейните статии могат да бъдат достъпвани посредством жестовете на NVDA.
 • Импортирай емисии от OPML файл: Отваря диалогов прозорец за добавяне на нови емисии от OPML файл.
 • Запиши емисиите в OPML файл: Отваря диалогов прозорец за запазване на наличните емисии от диалоговия прозорец „Емисии“ в OPML файл.
 • Настройки: Отваря диалоговия прозорец с настройките за "Четене на емисии", наличен и в менюто на NVDA -> Настройки -> Опции -> категория "Четене на емисии".
 • Затвори: Затваря диалоговия прозорец с емисиите.

Бележки

 • Текстовото поле за филтриране може да бъде поставено след бутона "Отвори статията" от менюто на NVDA -> Настройки -> Опции -> категория "Четене на емисии" или чрез натискане на бутона "Настройки" в диалоговия прозорец "Емисии".
 • Този панел има опция за показване на датите на статиите в диалоговия прозорец "Списък със статии".

Клавишни команди

 • Control+Shift+NVDA+Интервал: Съобщава URL адреса на текущата статия. Двукратното й натискане ще отвори уеб страницата.
 • Control+Shift+NVDA+8: Опреснява текущо избраната емисия и съобщава най-новото заглавие от нея.
 • Control+Shift+NVDA+I: Съобщава заглавието и препратката на текущата емисия. Двукратното й натискане ще копира заглавието и свързаната препратка в клипборда.
 • Control+Shift+NVDA+U: Съобщава предишното заглавие в емисията.
 • Control+Shift+NVDA+O: Съобщава следващото заглавие в емисията.

Уведомления

 • Когато заглавието или URL адресът са били копирани.
 • Когато не може да се осъществи свързване/обновяване на емисиите, или URL адресът не съответства на валидна емисия.
 • NVDA ще изведе съобщение за грешка, ако не може да се създаде нова емисия.
 • Заглавието на диалога за списъка със статиите показва името на избраната емисия и номера на наличните статии.

Промени във версия 21.0

 • Емисии с неозаглавени статии могат да бъдат представени в диалоговия прозорец "Статии" и отворени като HTML.

Промени във версия 20.0

 • universalFeedParser е актуализиран до 5.0.1, добавяйки поддръжка за повече видове емисии.

Промени във версия 14.0

 • Поправена е грешка, която правеше невъзможно добавянето на някои емисии.

Промени във версия 13.0

 • Добавката не може да се използва на защитени екрани.
 • Емисиите се управляват чрез OPML файлове.
 • Поради промени в системата за управление на емисии има промени в конфигурационния файл, където е зададена емисията по подразбиране. Моля, използвайте диалоговия прозорец "Емисии", ако искате да я зададете отново.
 • Вашите стари текстови файлове, използвани в предишни версии, ще бъдат автоматично импортирани в новия OPML формат, когато добавката бъде заредена.
 • Функцията за копиране и възстановяване на емисии е заменена с възможност за импортиране от и записване в OPML файлове.
 • Недобре форматираните емисии могат да бъдат обработени преди добавяне, за да станат съвместими с добавката.
 • В панела с настройки на "Четене на емисии", нова опция позволява да се показват датите на статиите в диалоговия прозорец "Списък със статии".

Промени във версия 12.0

 • Поправена е грешка, при която преките пътища за елементите в менюто "Инструменти" на NVDA не работят нормално.

Промени във версия 11.0

 • Съвместима с NVDA 2021.1

Промени във версия 10.0

 • Добавен е бутон за отваряне на избраната емисия като HTML в уеб браузъра по подразбиране.
 • Ако не може да се създаде нова емисия, това ще бъде известено в диалогов прозорец за грешка.
 • Подобрен е редът и представянето на някои статии.
 • Възможно е да се поддържат повече емисии.
 • Когато се отвори диалоговият прозорец "Емисии", ще бъде фокусиран списъкът с емисии, вместо текстовото поле за търсене.
 • Можете да изберете дали текстовото поле за търсене да се поставя след списъка с емисии, което е полезно за фокусиране на списъка, дори когато превключвате от друг прозорец, без да затваряте диалоговия прозорец "Емисии".
 • Добавен е бутон за копиране на адреса на емисията в клипборда от диалоговия прозорец "Емисии".

Промени във версия 9.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 8.0

 • Когато добавката бъде обновена, емисиите, запазени в предишната версия на добавката, ще бъдат автоматично копирани в новата версия, освен ако предпочитате да импортирате емисии, запазени в основната конфигурационна папка на NVDA.
 • При използването на диалоговия прозорец за копиране на емисии, ако избраната папка не е именувана "personalFeeds", ще бъде създадена подпапка с това име, за да се предотврати изтриването на директории, съдържащи важни данни, като например "Документи" или "Изтегляния".

Промени във версия 7.0

 • Диалоговият прозорец с емисиите включва бутон за отваряне на папка, която може да съдържа резервно копие на емисии.
 • При използване на текстовото поле за филтриране на емисии, ако не бъдат намерени резултати, списъкът с емисии и другите контроли биват деактивирани (забранени), така че NVDA да не докладва "непознат" в празния списък.
 • Ако диалоговият прозорец на списъка със статиите не може да бъде показан, например поради грешки в емисията, NVDA ще изведе грешка, така че диалоговият прозорец на емисиите да може да се използва без рестартиране на NVDA.

Промени във версия 6.0

 • Когато е обновена емисията по подразбиране и тя спре да работи поради проблеми със сървъра, предишните статии не биват изтрити и могат да бъдат прочетени със съответните клавишни комбинации.
 • Отстранен е проявил се отново проблем (регресия): Емисията по подразбиране пак може да се актуализира два пъти.

Промени във версия 5.0

Промени във версия 4.0

 • Добавен е бутон за отваряне на избраната емисия от диалоговия прозорец "Емисии".

Промени във версия 3.0

 • Диалоговите прозорци за управление на файлове за емисиите са премахнати. Сега тяхната функционалност е включена в диалоговия прозорец за емисиите.
 • Визуалното представяне на прозореца е подобрено, придържайки се към стандарта за изглед на прозорците, извеждани от NVDA.
 • Емисията по подразбиране е записана в конфигурацията на NVDA. Следователно е възможно да зададете различни емисии по подразбиране за различните конфигурационни профили.
 • Изисква NVDA 2016.4.

Промени във версия 2.0

 • Помощ за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.