Четене на емисии (Read Feeds)

Тази добавка предоставя бърз и лесен начин за четене от източници в Atom или RSS формат с NVDA. Източниците няма да бъдат опреснявани автоматично. Когато споменаваме думата източници, имаме предвид както RSS, така и ATOM канали.

Инсталиране или обновяване

Ако сте използвали предишна версия на тази добавка и вече имате папка с име RSS или personalFeeds във вашата папка с потребителски настройки за NVDA, когато инсталирате текущата версия, ще попаднете на диалог, който ще ви попита дали искате да обновите добавката или да инсталирате на чисто. Изберете обновяване, за да съхраните вашите запазени източници и да продължите да ги използвате в новоинсталираната версия на readFeeds.

Команди

Меню на Read Feeds

Можете да достигнете до подменюто на Read Feeds от менюто на nvda, подменюто "Инструменти", където са налични следните опции:

Емисии

Отваря диалогов прозорец със следните контроли:

 • Филтриране по: Текстово поле за търсене на предходно запазени емисии.
 • Списък със запазените емисии, фокусиран при отваряне на диалоговия прозорец.
 • Списък със статиите: Отваря диалогов прозорец, който представя списъка със статии от текущата ви емисия. Изберете статията, която искате да прочетете, и натиснете ENTER или задействайте бутона "Отвори уеб страницата на избраната статия", за да отворите съответната страница във вашия браузър. Задействайте бутона "Относно статията", за да отворите диалогов прозорец, показващ заглавието и връзката на избраната статия. От този диалогов прозорец ще можете да копирате информацията в клипборда.
 • Отвори емисията: Отваря избраната емисия в приложението по подразбиране.
 • Отвори емисията като HTML: Отваря избраната емисия в уеб браузъра по подразбиране. Ще можете да покажете или скриете датите на публикуване и бутоните за копиране на информацията за статиите в клипборда.
 • Копирай адреса на емисията: Отваря диалогов прозорец за потвърждение дали искате да копирате адреса на емисията в клипборда.
 • Нов: Отваря се диалогов прозорец с текстово поле за въвеждане адреса на нова емисия. Ако адресът е валиден и емисията може да бъде записана, името й, въз основа на заглавието на емисията, ще се появи в дъното на списъка с информационни канали.
 • Преименувай: Отваря диалогов прозорец с текстово поле за преименуване на избраната емисия.
 • Изтрий: Отваря диалогов прозорец за изтриване на избраните емисии след потвърждение.
 • Задай по подразбиране: Задава избраната емисия като такава по подразбиране, така че нейните статии могат да бъдат достъпвани посредством жестовете на NVDA.
 • Отвори папката с резервното копие на емисиите: Отваря папка, която може да съдържа резервно копие на емисии. Това може да бъде полезно за проучване и изтриване на емисии, които не трябва да бъдат импортирани, когато добавката се обновява.
 • Настройки: Отваря диалоговия прозорец с настройките за "Четене на емисии", наличен и в менюто на NVDA -> Настройки -> Опции -> категория "Четене на емисии".
 • Затвори: Затваря диалоговия прозорец с емисиите.
Бележки
 • Ако бъде създадена емисия с име "tempFeed", моля, преименувайте я, тъй като този файл може да бъде заместен при необходимост от създаването на емисия с вече съществуващо име.
 • Емисията, зададена по подразбиране, не може да бъде премахната. Емисията "addressFile" ще бъде използвана като такава по подразбиране при нулиране на настройките, затова тя не може да бъде премахната.
 • Текстовото поле за филтриране може да бъде поставено след бутона "Отвори статията" от менюто на NVDA -> Настройки -> Опции -> категория "Четене на емисии" или чрез натискане на бутона "Настройки" в диалоговия прозорец "Емисии".

Копиране на папката с емисиите

Отваря диалогов прозорец, за да изберете папка, където можете да запишете папката "personalFeeds" с вашите информационни канали. По подразбиране избраната папка е директорията с конфигурационния файл на NVDA, където ще се създаде папката "personalFeeds".

Възстановяване на емисиите

Отваря диалогов прозорец за избор на папка, която заменя вашите емисии в папката "personalFeeds". Уверете се, че указвате папка, съдържаща URL адреси на емисии.

Клавишни команди

 • Control+Shift+NVDA+Интервал: Съобщава URL адреса на текущата статия. Двукратното й натискане ще отвори уеб страницата.
 • Control+Shift+NVDA+8: Опреснява текущо избраната емисия и съобщава най-новото заглавие от нея.
 • Control+Shift+NVDA+I: Съобщава заглавието и препратката на текущата емисия. Двукратното й натискане ще копира заглавието и свързаната препратка в клипборда.
 • Control+Shift+NVDA+U: Съобщава предишното заглавие в емисията.
 • Control+Shift+NVDA+O: Съобщава следващото заглавие в емисията.

Уведомления

 • Когато заглавието или URL адресът са били копирани.
 • Когато не може да се осъществи свързване/обновяване на емисиите, или URL адресът не съответства на валидна емисия.
 • NVDA ще изведе съобщение за грешка, ако не е възможно да се архивира или възстанови папката "personalFeeds" и ако не може да бъде създадена нова емисия.
 • Заглавието на диалога за списъка със статиите показва името на избраната емисия и номера на наличните статии.

Промени във версия 10.0

 • Добавен е бутон за отваряне на избраната емисия като HTML в уеб браузъра по подразбиране.
 • Ако не може да се създаде нова емисия, това ще бъде известено в диалогов прозорец за грешка.
 • Подобрен е редът и представянето на някои статии.
 • Възможно е да се поддържат повече емисии.
 • Когато се отвори диалоговият прозорец "Емисии", ще бъде фокусиран списъкът с емисии, вместо текстовото поле за търсене.
 • Можете да изберете дали текстовото поле за търсене да се поставя след списъка с емисии, което е полезно за фокусиране на списъка, дори когато превключвате от друг прозорец, без да затваряте диалоговия прозорец "Емисии".
 • Добавен е бутон за копиране на адреса на емисията в клипборда от диалоговия прозорец "Емисии".

Промени във версия 9.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 8.0

 • Когато добавката бъде обновена, емисиите, запазени в предишната версия на добавката, ще бъдат автоматично копирани в новата версия, освен ако предпочитате да импортирате емисии, запазени в основната конфигурационна папка на NVDA.
 • При използването на диалоговия прозорец за копиране на емисии, ако избраната папка не е именувана "personalFeeds", ще бъде създадена подпапка с това име, за да се предотврати изтриването на директории, съдържащи важни данни, като например "Документи" или "Изтегляния".

Промени във версия 7.0

 • Диалоговият прозорец с емисиите включва бутон за отваряне на папка, която може да съдържа резервно копие на емисии.
 • При използване на текстовото поле за филтриране на емисии, ако не бъдат намерени резултати, списъкът с емисии и другите контроли биват деактивирани (забранени), така че NVDA да не докладва "непознат" в празния списък.
 • Ако диалоговият прозорец на списъка със статиите не може да бъде показан, например поради грешки в емисията, NVDA ще изведе грешка, така че диалоговият прозорец на емисиите да може да се използва без рестартиране на NVDA.

Промени във версия 6.0

 • Когато е обновена емисията по подразбиране и тя спре да работи поради проблеми със сървъра, предишните статии не биват изтрити и могат да бъдат прочетени със съответните клавишни комбинации.
 • Отстранен е проявил се отново проблем (регресия): Емисията по подразбиране пак може да се актуализира два пъти.

Промени във версия 5.0

Промени във версия 4.0

 • Добавен е бутон за отваряне на избраната емисия от диалоговия прозорец "Емисии".

Промени във версия 3.0

 • Диалоговите прозорци за управление на файлове за емисиите са премахнати. Сега тяхната функционалност е включена в диалоговия прозорец за емисиите.
 • Визуалното представяне на прозореца е подобрено, придържайки се към стандарта за изглед на прозорците, извеждани от NVDA.
 • Емисията по подразбиране е записана в конфигурацията на NVDA. Следователно е възможно да зададете различни емисии по подразбиране за различните конфигурационни профили.
 • Изисква NVDA 2016.4.

Промени във версия 2.0

 • Помощ за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.