Докладване на паролите (Report Passwords)

  • Автори: Noelia Ruiz Martínez

Тази добавка добавя възможност за изговаряне на текста, въведен в защитени контроли като пароли, като например при влизане в уеб-базирани сайтове за е-поща, където въведените символи се изговарят като звездички.

Забележка: NVDA има опция за конфигуриране дали въвежданите пароли ще се изговарят в терминалите на Windows. Тази добавка няма да повлияе на този вид контроли.

Начин на конфигуриране

Добавката може да бъде конфигурирана от категорията си в диалоговия прозорец за настройки на NVDA, под менюто на NVDA, подменю "Настройки". Жест за отваряне на панела за настройки на добавката може да бъде зададен от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", категория "Настройки".

Съвет: Ако не сте свикнали да конфигурирате NVDA да изговаря въведените знаци или думи и искате да чувате въведения текст в паролите, можете да създадете конфигурационен профил, за да задействате изговарянето на въведени знаци и пароли и да му присвоите жест или да създадете превключвател, за да се задейства автоматично в определени ситуации. За удобство NVDA ще ви попита дали искате да зададете специален профил, след като добавката бъде инсталирана.

Промени във версия 4.0

  • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.

Промени във версия 3.0

  • Добавката не може да се изпълнява в защитен режим.
  • Добавката е съвместима с NVDA 2022.1.

Промени във версия 2.0

  • Съвместима с NVDA 2021.1.

Промени във версия 1.0

  • Първо издание.