Съобщаване на символите (Report Symbols)

Тази добавка позволява да прослушвате въвежданите символи (не буквено-цифровите и празните знаци), дори когато опцията "Изговаряй въведените букви или знаци" е изключена в NVDA.

Базирана е на старата добавка ReportSymbols, разработена от същия автор. Трябва да я деинсталирате , за да използвате тази версия.

Меню "Настройки"

  • Настройки за съобщаването на символите: Позволява да зададете предпочитания за съобщаването на въвежданите символи.

Забележка: Можете да зададете команда за отваряне на този диалогов прозорец от менюто на NVDA -> подменю "Настройки" -> прозореца "Жестове на въвеждане" -> категория "Настройки".

Промени във версия 5.0

  • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 4.0

  • Настройките на добавката се показват в съответната категория от прозореца с настройките на NVDA.
  • Изисква NVDA 2018.2 или по-нова.
  • Ако е необходимо, можете да изтеглите последната версия, съвместима с NVDA 2017.3.

Промени във версия 3.0

  • Добавени са отметки за изговарянето на интервал, връщане на каретката и други празни знаци.

Промени във версия 2.0

  • Визуалното представяне на прозореца е подобрено, придържайки се към стандарта за изглед на прозорците, извеждани от NVDA.
  • Изисква NVDA 2016.4 или по-нова.

Промени във версия 1.0

  • Първо издание.