Наблюдение на ресурсите (Resource Monitor)

 • Автори: Alex Hall, Joseph Lee, Kefas Lungu, Beqa Gozalishvili, Tuukka Ojala, Ethin Probst и други сътрудници на NVDA
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.4 и по-нови версии

Тази добавка дава информация за натоварването на централния процесор, използваната оперативна памет и друга информация за използваните системни ресурси.

Бързи клавиши

 • NVDA+Shift+E: Предоставя информация за използваната RAM памет, средното натоварване на процесора и информация за батерията, ако е налична.
 • NVDA+Shift+1: Предоставя информация за средното натоварване на процесора и натоварването на всяко ядро (ако са повече от едно).
 • NVDA+Shift+2/5: Предоставя информация за количеството използвана и общо налична физическа и виртуална оперативна памет.
 • NVDA+Shift+3: Предоставя информация за заетото и общото дисково пространство на статичните дискове и на тези със сменяем носител на компютъра.
 • NVDA+Shift+4: Предоставя информация за зареденост на батерията, дали тя се зарежда, оставащо време на автономна работа (ако не се зарежда), и предупреждава при ниско или критично ниво на заряда.
 • NVDA+Shift+6: Съобщава процесорната архитектура и версиите на текущо използваната Windows и сервизен пакет.
 • NVDA+Shift+7: Съобщава работното време на системата.
 • NVDA+Shift+8: Представя информация за безжичната връзка, име и сила на SSID или че няма SSID, ако не е налично.

Може да промените тези клавишни команди от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане".

Бележки за ползвателите

Тази добавка не замества мениджъра на задачите и другите програми за преглед на системна информация в Windows. Също така имайте предвид следното:

 • Информацията за ресурсите не може да се копира в клипборда, ако добавката се изпълнява в защитени екрани.
 • Натовареността на централния процесор се посочва за логическите процесори, а не за физическите ядра. Това е забележимо при процесори използващи Hyper-Threading, където броят на централните процесори е два пъти повече от броя на процесорните ядра. На някои по-нови компютри не всички процесорни ядра ще имат включен Hyper-Threading.
 • Ако има интензивна дейност на диска, например копиране на големи файлове, може да има закъснения при получаване на информацията за използването на диска.
 • При докладване на информация за архитектурата на процесора, "x86" и "AMD64" се отнасят съответно за 32-битови и 64-битови (x64) процесори на Intel и AMD.
 • Тази добавка изисква Windows 10 или по-нова версия.

Забележка относно лиценза: Тази добавка използва Psutil, лицензиран под BSD лиценз с 3 клаузи, който е съвместим с GNU General Public License.

Версия 23.09

 • NVDA вече няма да протоколира съобщения за грешки при стартиране под Windows Server системи, когато модулите за безжична комуникация не са налични.

Версия 23.06

 • Поправена е грешка, при която "Наблюдение на ресурсите" не работи правилно поради липса на безжични адаптери.

Версия 23.05.1

Добавката wlanReporter за NVDA вече е част от "Наблюдение на ресурсите"!

 • Старият начин за проверка за безжични връзки е заменен от ППИ на Windows от wlanReporter: https://github.com/kvark128/WlanReporter/ .

  • След като докладва името на SSID и силата на сигнала, NVDA ще ви докладва и типа защита на вашата мрежа.
  • NVDA вече ще ви известява, когато се свързвате към и прекъсвате връзката с безжична мрежа.
  • NVDA вече ще ви предупреждава, когато безжичната комуникация е включена или изключена.

Версия 23.05

 • Добавена е възможност за откриване и представяне на състоянието на свързаната безжична мрежа.

  • Докладва името на свързания безжичен SSID.
  • Докладва силата на сигнала на SSID.
  • Докладва, че не е налично SSID, ако не бъде открито такова.

Версия 23.02

 • Изисква се NVDA 2022.4 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 21H2 (актуализация от месец ноември 2021 г./компилация 19044) или по-нова версия.

Версия 23.01

 • Изисква се NVDA 2022.3 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 или по-нова версия, тъй като Windows 7, 8 и 8.1 вече не се поддържат от Microsoft от януари 2023 г.
 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.9.4.
 • NVDA ще докладва действителната процесорна архитектура (x86/AMD64/ARM64) като част от информацията за версията на Windows.
 • При едноядрени системи NVDA вече няма да съобщава натоварването на ядрото на процесора, тъй като средното натоварване на процесора е същото като натоварването на ядрото.

Версия 22.03

Версия 22.03 е последната стабилна версия, която поддържа Windows 7 Service Pack 1, 8 и 8.1.

 • Изисква се NVDA 2021.3 или по-нова версия.
 • При опит за инсталиране на добавката на Windows 7, 8 и 8.1, ще бъде изведено предупредително съобщение.
 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.9.0.

Версия 22.01

 • Изисква се NVDA 2021.2 или по-нова версия.

Версия 21.10

 • Изисква се NVDA 2021.1 или по-нова версия, поради промени в NVDA, които засягат тази добавка.

Версия 21.08

 • Изискването за минимално издание на Windows вече е свързано с изданията на NVDA.
 • Компилациите 20348 и 22000 на Windows се разпознават съответно като Windows Server 2022 и Windows 11.
 • При компилациите на Insider Preview, имената на издания на Windows, като например "Windows 10", няма да се използват. Вместо това NvDA ще докладва "Windows Insider".
 • В 64-битовите системи архитектурата на процесора (x64 или ARM64) ще бъде докладвана като част от информацията за версията на Windows.

Версия 21.04

 • Изисква се NVDA 2020.4 или по-нова версия.
 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.8.0.
 • При двукратно натискане на командите на добавката за копиране на информация за ресурса в клипборда, NVDA ще докладва резюме на ресурса, който бива копиран.

Версия 21.01

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.7.3.
 • Съкратено е съобщението за версията на Windows.
 • В Windows 8.1 build.revision (номера на компилацията) ще бъде докладвана като част от съобщението за версията на Windows, подобно на Windows 10.

Версия 20.09

 • Работното време на системата вече се извежда в дни, часове, минути и секунди.
 • Компилациите на Windows Server Insider Preview 20201 или по-новите версии се разпознават правилно като компилация от Server Insider.

Версия 20.07

 • Windows 10 версия 20H2 се разпознава правилно при получаване на информация за версията на Windows (NVDA+Shift+6).
 • Опростено съобщение за версията на Windows 10, т.е. Windows 10 ГГММ вместо Windows 10 версия ГГММ при натискане на NVDA+Shift+6.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.04

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.7.0.

Версия 20.01

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия, поради широко използване на Python 3.

Версия 19.11

 • Подобрено е откриването на компилациите на Windows Insider Preview, особено за 20H1 и по-нови.

Версия 19.07

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.6.3.
 • Вътрешни промени в командата за съобщаване на състоянието на батерията.

Версия 18.12

 • Вътрешни промени с цел съвместимост с бъдещи версии на NVDA.

Версия 18.10

 • Кодът е по-съвместим с Python 3.
 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.4.7.
 • При получаване на капацитета на диска и употребата на паметта, NVDA няма повече да дава грешки, ако се използва компютър или услуга с повече от един петабайт RAM или твърд диск.
 • Стойностите за употребата на памет и на твърдия диск се показват с до два десетични знака (например 4,00 GB вместо 4,0 GB).
 • Подобрено е откриването на компилациите на Windows Insider Preview.

Версия 18.04

Версия 18.04.x е последната версия, която ще поддържа издания на Windows, по-стари от Windows 7 Service Pack 1.

 • Последно издание, поддържащо Windows Server 2003, Vista и Server 2008.
 • По-добро откриване на изданията на Windows 10 и разграничение между публичните и Insider Preview компилациите.

Версия 17.12

 • Добавена е поддръжка за 64-битови ARM процесори под Windows 10.

Версия 17.09

Важно: Версия 17.09.x е последната версия, която ще поддържа Windows XP.

 • Последната версия, която ще работи под Windows XP.
 • Windows 10 компилация 16278 и по-нови биват разпознати като версия
  1. Минимално обновление на тази добавка ще бъде издадено, когато бъде издадена стабилна компилация на версия 1709.

Версия 17.07.1

 • Върната е поддръжката за Windows XP (неработеща от версия 17.02 насам).

Версия 17.05

 • Съобщаване на работното време на системата (изминалото време от последното стартиране) чрез NVDA+Shift+7.

Версия 17.02

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 5.0.1.
 • При проверка на дейността на диска NVDA вече няма да извежда съобщение за грешка на някои системи, на които преносим носител не бива разпознаван правилно (например когато в четеца на карти памет няма поставена карта).

Версия 16.08

Започвайки с версия 16.08, изданията на добавката ще са с номер на версията във формат година.месец.ревизия.

 • Различните ревизии на Windows 10 биват разпознати правилно (като например 1607 за компилация 14393).
 • Ревизиите на компилациите на Windows 10 (след инсталиране на сборни актуализации) биват правилно разпознати (например 14393.51).
 • Ако използвате компилации с вътрешни версии (Insider Preview) на Windows 10, това бива разпознато.

Промени във версия 4.5

 • Хранилището за добавката бе преместено в GitHub (можете да го намерите на адрес https://github.com/josephsl/resourcemonitor).
 • Windows сървър 2016 бива правилно разпознат.

Промени във версия 4.0

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 2.2.1.
 • Значително подобрена производителност при получаване на информация за натоварването на централния процесор.
 • Добавена е поддръжка за разпознаване на Windows 10.
 • В Windows 10 номерът на компилацията на Windows също ще бъде съобщаван.
 • Можете да използвате Мениджъра на добавките за достъп до помощта за добавката.

Промени във версия 3.1

 • Resource Monitor официално поддържа Windows 8.1.
 • Обновени преводи.

Промени във версия 3.0

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 1.2.1.
 • NVDA+Shift+6 Съобщава текущо използваната версия на Windows, размер на процесорните инструкции (32 или 64-битови) и сервизен пакет - ако има такъв.
 • Възможност за промяна на бързите клавиши за добавката (NVDA 2013.3 или по-нова).
 • Възможност за копиране на индивидуална информация за ресурсите в клипборда при двукратно натискане на командите за докладване на тази информация.

Промени във версия 2.4

 • Нови езици: опростен китайски, украински.
 • Обновени преводи.

Промени във версия 2.3

 • Добавен е превод на български език.

Промени във версия 2.2

 • Добавени са следните преводи: Арабски, арагонски, хърватски, холандски, финландски, френски, галицийски, немски, унгарски, италиански, японски, корейски, непалски, полски, португалски (Бразилия), руски, словашки, словенски, испански, Тамил и турски.

Промени във версия 2.1

 • Външната библиотека psutil е обновена до версия 0.6.1.
 • Отстранено е голямото забавяне при извличане на информация за дисковите дялове.
 • Разчистване на изходния код.

Промени във версия 2.0

 • Добавена е възможност за превод и коментари за преводачите.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание