Копиране на курсора за преглед (Review Cursor Copier)

Тази добавка за NVDA предоставя различни команди за копиране вклипборда на текста под курсора за преглед. Към момента се поддържат следните команди:

  • Копиране на реда под курсора за преглед
  • Копиране на думата под курсора за преглед
  • Копиране от началото на текущия ред до курсора за преглед
  • Копиране от курсора за преглед до края на текущия ред
  • Копиране от началото на текущата дума до курсора за преглед
  • Копиране от курсора за преглед до края на текущата дума

Никоя от тези команди няма присвоена клавишна комбинация по подразбиране. Моля, използвайте диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", намиращ се в менюто на NVDA в раздела "Настройки", за да зададете такива. Всички предоставени от тази добавка команди се намират в категорията "Преглед на текста". Повече информация относно задаване и промяна на жестовете за въвеждане може да бъде намерена в ръководството за потребителя на NVDA.

Лиценз

Тази разработка е лицензирана под версия 2 на GNU General Public License.