Изговаряне на текущия език на клавиатурата (sayCurrentKeyboardLanguage)

Представяне

Тази добавка е създадена по желание на член на пощенския списък за добавки за NVDA.

Тя осигурява клавишна комбинация (NVDA+F4), която позволява да се получи и изведе текущият език на клавиатурата.

Ако бъде натисната двукратно, извежда езика по подразбиране на системата.

Първата версия на този модул беше предложен като глобален плъгин, който да бъде поставян в конфигурационната директория на NVDA, След това беше преобразуван в добавка.

Забележки

Ако клавишната комбинация NVDA+F4 е в конфликт с друга команда, можете да я промените от менюто на NVDA -> "Настройки" -> "Жестове на въвеждане".

Ще намерите въпросния скрипт в категорията "Състояние на системата".

Съвместимост

  • Тази добавка е съвместима с версиите на NVDA в обхвата от 2014.3 до 2019.3.

Промени във версия 19.02

  • Променено е номерирането на версията – сега тя се формира във формата ГГ.ММ (годината в 2 цифри, последвана от точка, последвана от номера на месеца с 2 цифри).
  • Добавена е съвместимост с новите изисквания за съвместимост на добавките, налични в NVDA 2019.1.

Промени във версия 1.1

  • Добавката беше преименувана от "Получаване на текущия език на клавиатурата" на "Изговаряне на текущия език на клавиатурата".
  • Добавен е GPL лиценза към добавката;
  • Добавен е скриптът getCurKeyboardLanguage към категорията "Състояние на системата".
  • Поправени са разни грешки в кода.

Промени във версия 1.0

  • Първо издание.