Изговаряне на текущия език на клавиатурата (sayCurrentKeyboardLanguage)

Представяне

Тази добавка е създадена по желание на член на пощенския списък за добавки за NVDA.

Тя предоставя скрипт без жест, който позволява да се извлича и докладва текущият език на клавиатурата.

Ако бъде натисната двукратно, извежда езика по подразбиране на системата.

Първата версия на този модул беше предложен като глобален плъгин, който да бъде поставян в конфигурационната директория на NVDA, След това беше преобразуван в добавка.

Забележки

За да зададете жест към скрипта, докладващ езика на клавиатурата, изпълнете следните стъпки:

 • Отворете менюто на NVDA с NVDA+N;
 • Отидете в менюто "Настройки" на NVDA;
 • След това отидете на елемента "Жестове на въвеждане" и го задействайте.
 • След това изберете категорията "Въвеждане" и я разгънете със стрелка надясно.
 • Отидете до елемента с етикет "Съобщава текущо използвания език за въвеждане. При двукратно натискане съобщава езика за въвеждане по подразбиране за системата.";
 • След като сте готови, натиснете Alt+Д, за да добавите жест, и натиснете клавишна команда по ваш избор (напр. NVDA+F4);
 • След това, натиснете веднъж стрелка нагоре, ще чуете "избраният от вас жест, всички клавиатурни подредби";
 • Потвърдете с ENTER, след това отидете с TAB до OK, след което натиснете ENTER;
 • След това избраният от вас жест трябва да извика скрипта, който докладва езика на клавиатурата.

Съвместимост

 • Тази добавка е съвместима с версиите на NVDA в диапазона от 2019.3 и по-нови.

Промени във версия 20230729.0.0

 • Приложени са правилата flake8 и mypy към кода;
 • Променена е минималната поддържана версия на NVDA на 2019.3, за да се поддържат анотации, въведени в Python 3.
 • Премахнат е жестът NVDA+F4, извикващ скрипта, докладващ езика на клавиатурата, за да позволи на потребителите да изберат предпочитания от тях жест.

Промени във версия 20230426.0.0 and beyond

 • Променени са номера на версията, минималната версия на NVDA и връзката за изтегляне според конвенциите/изискванията на магазина.

Промени във версия 19.02

 • Променено е номерирането на версията – сега тя се формира във формата ГГ.ММ (годината в 2 цифри, последвана от точка, последвана от номера на месеца с 2 цифри).
 • Добавена е съвместимост с новите изисквания за съвместимост на добавките, налични в NVDA 2019.1.

Промени във версия 1.1

 • Добавката беше преименувана от "Получаване на текущия език на клавиатурата" на "Изговаряне на текущия език на клавиатурата".
 • Добавен е GPL лиценза към добавката;
 • Добавен е скриптът getCurKeyboardLanguage към категорията "Състояние на системата".
 • Поправени са разни грешки в кода.

Промени във версия 1.0

 • Първо издание.