Докладване на името и версията на продукта (Say Product Name and Version)

Тази добавка за NVDA предоставя команда за докладване на името на продукта и версията на приложението на фокус или за копирането на тази информация в клипборда.

  • Клавишна комбинация: NVDA+Shift+V
  • Двукратното й натискане копира името и версията на продукта в клипборда.

Тази клавишна команда може да бъде променена в категорията "Инструменти" в прозореца "Жестове на въвеждане" на NVDA.

За да се запознаете със списъка с промените, моля, прочетете документа с хронологията на версиите.

https://www.nvaccess.org/addonStore/legacy?file=sayProductNameAndVersion