Съветник за екранни снимки (Screenshots wizard)

 • Автор: Javi Domínguez.
 • Изтегляне на стабилна версия, съвместима с NVDA 2021.2 или по-нови версии.

Тази добавка предоставя съветник за правене на екранни снимки на целия екран или специфични области като обекти, прозорци и др. Той се активира от клавиша Print Screen, който на стандартните клавиатури обикновено е първият от групата от три вдясно от F12. Ако предпочитате да използвате друг, той може да бъде конфигуриран от менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане.

Когато бъде извикан съветникът, около фокусирания обект се създава виртуален правоъгълник и се активира слой от клавиатурни команди със следните

Команди

 • F1 представя помощно съобщение с основни команди. Двукратното натискане отваря този документ.

Информация за правоъгълника

Клавишите от 1 до 7 предоставят следната информация:

 • 1: Координати на горния ляв и долния десен ъгли.
 • 2: Размери на правоъгълника (ширина и височина).
 • 3: Свързаният обект.
 • 4: Пропорция на правоъгълната зона, заета от свързания обект.
 • 5: Указва дали част от свързания обект е извън правоъгълника.
 • 6: Показва дали правоъгълникът излиза от границите на активния прозорец на преден план.
 • 7: Пропорция от екрана, заета от правоъгълника.

Клавишът ИНТЕРВАЛ докладва цялата тази информация подред.

Избор на обект

Свързаният обект е обектът на екрана, който е ограничен от правоъгълника по всяко време. Първо, този обект ще бъде този с фокуса на системата, но друг може да бъде избран със следните клавиши:

 • Стрелка нагоре: Ограждане на контейнера на текущия обект.
 • F: Ограждане на фокусирания обект.
 • N: Ограждане на обекта в обектния навигатор.
 • W: Ограждане на активния прозорец.
 • M: Ограждане на обекта под показалеца на мишката.
 • S: Ограждане на целия екран.

Стрелка надолу отменя промените.

Размер на правоъгълника

Размерът на правоъгълника може да бъде променян с помощта на следните клавиши:

 • С Shift+стрелките се премества горният ляв ъгъл:
 • Shift+стрелка нагоре или надолу премества горния ръб,
 • Shift+стрелка наляво или надясно премества левия ръб.
 • С Control+стрелките се премества долният десен ъгъл:
 • Control+стрелките за нагоре или надолу премества долния ръб,
 • Control+стрелка наляво или надясно премества десния ръб.
 • Control+Shift+стрелка нагоре разширява правоъгълника, премествайки и четирите ръба навън.
 • Control+SHIFT+стрелка надолу свива правоъгълника, премествайки и четирите ръба навътре.

Броят на пикселите за тези премествания може да бъде променен с клавишите Page Up и Page Down, както и от настройките.

Чрез преоразмеряване на правоъгълника свързаният обект може да се промени. Добавката винаги ще се опитва да избере обекта, който е центриран, на преден план и който заема по -голяма площ в правоъгълника. Смяната на обекта ще бъде докладвана, ако настъпи такава.

Заснемане на изображението

Клавишът ENTER заснема екрана ограничен от правоъгълника, запазва го във файл и излиза от режима за екранни снимки.

Клавишът Escape отменя операцията и излиза от режима за екранни снимки.

Настройки

В менюто на NVDA -> Настройки -> Опции, могат да бъдат конфигурирани следните настройки:

 • Папката, в която ще бъдат запазвани файловете. По подразбиране е папката "Документи" на потребителя.
 • Форматът на файла с изображението.
 • Действието след запазване (нищо, отваряне на папката или отваряне на файла).
 • Броят на пикселите за всяко преместване.