Търсене с (Search With)

 • Автор: Ibrahim Hamadeh
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2019.3 и по-нови версии

Тази добавка ви помага да търсите текст чрез различни търсачки. Когато няма маркиран текст, задействайте командата на добавката – ще се изведе диалогов прозорец с текстово поле, в което да въведете заявка за търсене. За търсене с Google, натиснете Enter. Натиснете TAB, за да търсите с други търсачки.

Ако искате да търсите маркирания текст, маркирайте го и задействайте командата еднократно – ще се покаже меню с различни търсачки за избор. Ако задействате командата двукратно, директно ще задействате търсене на маркирания текст с Google.

Клавишната комбинация по подразбиране за добавката е NVDA+Windows+S. Ако клавишната комбинация не работи за вас или се използва от друго приложение, както винаги можете да добавите жест (напр. клавишна комбинация) или да промените съществуващия, като отидете в менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане -> категорията "Търсене с".

Начин на употреба

 • Ако искате да въведете заявка за търсене, просто задействайте жеста за добавката. Ще се изведе диалогов прозорец с текстово поле за въвеждане на текста за търсене.
 • Искате да търсите с Google? Просто натиснете Enter.
 • В противен случай, отидете с TAB до бутона "Други търсачки" и го задействайте с интервал. Ще се появи изскачащо меню с различни търсачки за избор. Yahoo, Bing, DuckDuckGo и Youtube. Това е менюто по подразбиране и можете да го промените от панела с настройки за добавката.
 • При задействане на клавишната комбинация по подразбиране на добавката, или на всяка друга, която сте й задали, ще се покаже виртуално меню с различни търсачки (или менюто по подразбиране, или всяко друго, което сте подбрали според вашите нужди).
 • Изберете една и натиснете Enter. Браузърът по подразбиране ще се отвори и ще изведе резултатите от търсенето. Ако искате да търсите директно с Google, задействайте клавишната команда двукратно и сте готови.
 • Искате ли да задействате менюто за търсене специално за клипборда или последния изговорен текст? Добре, тогава можете от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", да присвоите жест за:
  • Задействане на менюто за търсене на текст в клипборда и двукратно натискане за търсене на този текст директно чрез Google.
  • Задействане на менюто за търсене на последния изговорен текст и двукратно натискане за търсене на този текст директно чрез Google.
 • Искате да промените менюто на "Търсене с"? Да, можете да направите това от панела с настройки и да промените менюто според вашето настроение и нужди.
 • И можете, ако желаете, да премахнете елемент от него, да преместите елемент нагоре, да преместите елемент надолу или да върнете менюто в състоянието му по подразбиране.
 • Ако искате тези промени да останат за постоянно, трябва да запазите конфигурацията на NVDA след като ги направите.
 • Искате ли да търсите с Google, използвайки други езикови опции?
 • Тогава отидете в категорията "Търсене с" в прозореца с настройките на NVDA, от падащия списък там можете да изберете търсене с Google чрез:

  1. Използване на настройките и езика на браузъра.
  2. Използване на езика на NVDA.
  3. Използване на езика на Windows.
 • Освен това имате възможност да изберете заявката по подразбиране в диалоговия прозорец "Търсене с". От падащия списък с опции за заявката по подразбиране в панела за настройки можете да изберете едно от двете

  • Да го оставите празно
  • Да използвате текста от клипборда
  • Да използвате последно изговорения текст
 • И ако е избрано текста от клипборда или последно изговорения текст, текстът в полето за търсене по подразбиране ще е маркиран, така че да можете лесно да го замените.

 • Сега нека изберем целевия език за превеждащите машини – Google Преводач и DeepL translator.
 • Пак в панела с настройките, в групата "Машини за превод", има два разгъващи се списъка – едно за Google Преводач и едно за DeepL Translator. Изберете целевия език, който искате за всеки от тях и сте готови.
 • И накрая, специално за напредналите потребители
 • Можете чрез поле за отметка в панела за настройки да изберете дали искате да запазите папката си с данни при инсталиране на нова версия. А това означава, че вашите данни ще бъдат запазени, но към тях ще се добавят и новите записи от новата версия.

И това е. Надявам се да търсите добри неща и да ги намерите. Приятно търсене!

Промени във версия 2.5.3

 • DeepL translator е добавен към наличните машини за превод.
 • В панела с настройки са добавени два разгъващи се списъка за избор на целеви език за Google Преводач и DeepL translator.

Промени във версия 2.3

 • Сега избирането на запазване на данните от панела за настройки не означава, че няма да получите новите записи на данни, но новите записи в новата версия ще бъдат обединени и добавени към вашия стар файл с данни.
 • Флагът за най-нова тествана версия е обновен до 2023.1, за да е съвместима добавката с NVDA версия 2023.1.

Промени във версия 2.0

 • Забраняване на добавката в защитен режим.
 • Добавката е съвместима с версия 2022.1 на NVDA.

Промени във версия 1.8

 • Добавено е поле за отметка в панела за настройки, което позволява на напредналите потребители да запазят папката си с данни.
 • Добавени са два нови записа в жестовете на въвеждане:
  • Задействане на менюто за търсене на текст в клипборда и двукратно натискане за търсене на този текст директно чрез Google.
  • Задействане на менюто за търсене на последния изговорен текст и двукратно натискане за търсене на този текст директно чрез Google.

Промени във версия 1.7

 • В настройките на добавката е добавен падащ списък за избор на опция за заявка по подразбиране за диалоговия прозорец "Търсене с".
 • Можете да изберете или да го оставите празно, или да се използва текста от клипборда, или да се използва последно изговорения текст.

Промени във версия 1.2

 • Добавени са още сайтове, които могат да бъдат добавени към менюто, като например Stackoverflow, Stackexchange, GoogleBooks и други.
 • Добавена е опцията за използване на последно изговорения текст като заявка по подразбиране в диалоговия прозорец на "Търсене с".

Промени във версия 0.4

 • Добавен е диалогов прозорец, за случаите в които не е маркиран текст, за ръчно въвеждане на заявка за търсене.
 • Добавена е възможност за промяна на менюто на "Търсене с" от панела за настройки.

Промени във версия 0.3

 • Добавен е панел за настройки, предоставящ повече езикови опции при търсенето с Google.

Промени във версия 0.1

 • Първо издание