Навигация по изречения (SentenceNav)

SentenceNav е добавка за NVDA, която ви позволява да четете текст по изречения, вместо по абзаци или думи.

Моля, имайте предвид, че функцията "Преминаване към следващия абзац с текст" бе преместена в TextNav – добавка, която трябва да бъде инсталирана отделно.

Клавишни комбинации

  • Alt+Стрелка надолу: Придвижване до следващото изречение.
  • Alt+Стрелка нагоре: Придвижване до предишното изречение.
  • NVDA+Alt+S: Изговаряне на текущото изречение.
  • Alt+Windows+Стрелка надолу: Придвижване до следващата фраза.
  • Alt+Windows+Стрелка нагоре: Придвижване до предишната фраза.