Навигация по изречения (SentenceNav)

 • Автор: Tony Malykh
 • Изтегляне на стабилна версия (съвместима с NVDA 2019.3 и по-нови версии)

SentenceNav е добавка за NVDA, която ви позволява да четете текст по изречения, вместо по абзаци или думи.

Моля, имайте предвид, че функцията "Преминаване към следващия абзац с текст" бе преместена в добавката Навигиране в текста, която трябва да бъде инсталирана отделно.

Клавишни комбинации

 • Alt+Стрелка надолу: Придвижване до следващото изречение.
 • Alt+Стрелка нагоре: Придвижване до предишното изречение.
 • NVDA+Alt+S: Изговаряне на текущото изречение.
 • Alt+Windows+Стрелка надолу: Преминаване към следващата фраза.
 • Alt+Windows+Стрелка нагоре: Преминаване към предишната фраза.

Моля, имайте предвид, че функцията "Преминаване към следващия абзац с текст" бе преместена в добавката Навигиране в текста, която трябва да бъде инсталирана отделно.

Бележки и известни проблеми

 • Разпознаването на изречения се извършва от евристични алгоритми и не е 100% точно. Очаквайте навигацията по изречения понякога да прави грешки, като например прекъсване на изречение там, където не трябва да бъде прекъсвано или обратното – пропускане на граница между две изречения и изговарянето им заедно.
 • Във версия 2.8 е добавена експериментална поддръжка за Microsoft Word и WordPad.
 • Клавишните команди за навигация по изречение Alt+Стрелка нагоре/надолу може да са в конфликт с вградените клавиши в приложенията. Разработчиците на добавката за навигация по изречения се стремят да разрешават тези конфликти, когато е възможно. Въпреки това, ако срещнете такава ситуация, просто заобиколно решение е да натиснете NVDA+F2 (препредаване на следващия клавиш), последвано от конфликтната клавишна команда Alt+Стрелка нагоре/надолу, за да сте сигурни, че клавишната команда ще бъде изпълнена от приложението, а не от добавката.

Алгоритъм

Навигацията по изречения използва регулярен израз, за да намери границите между изреченията. Регулярният израз търси за:

 • Един или повече препинателни знака за прекъсване на изречение, като точка, удивителен знак или въпросителен знак, последвани непосредствено от един или повече интервала.
 • Прекъсвачите на изречения може да бъдат последвани от един или повече препинателни знаци, които могат да бъдат пропускани, като затваряща скоба или кавички.
 • Прекъсвачите на изречения може да бъдат последвани от връзка в стил Уикипедия, напр. [4], или [необходим е цитат].
 • Прекъсвачите на изречения не трябва да се предшестват от някое от специалните съкращения, като д-р, г-н, проф. и т.н. Специалните съкращения зависят от езика. Специалните съкращения се дефинират като съкращения, написани с точка, която в повечето случаи не показва края на изречението.
 • Прекъсвачите на изречения не трябва да се предшестват от една главна буква. Това е с цел да се предотврати прекъсването на изреченията на инициалите на хора, като Джордж Р. Р. Мартин. Списъкът с главни букви зависи от езика.
 • Алтернативно, регулярният израз може да съответства на един от прекъсвачите на изречения с пълна ширина. Пунктуационните знаци с пълна ширина се използват в някои езици, като китайски и японски, и няма изискване да бъдат последвани или предшествани от нещо, което да се брои като граница между изреченията.
 • Алтернативно, двоен нов ред се брои за прекъсване на изречение.

Откриването на фраза се извършва от друг регулярен израз, който съответства на:

 • Един или повече препинателни знаци за прекъсване на фрази, последвани непосредствено от един или повече интервали.
 • Или алтернативно, един или повече прекъсвачи на фрази с "фиксирана ширина", без изискване да бъдат последвани от интервали.
 • Или алтернативно – двоен нов ред.

Други настройки

 • Сглоби изречение, разположено между няколко абзаца: изреченията могат да обхващат няколко абзаца. Това често се случва в неправилно формирани PDF документи или в е-писма, написани като обикновен текст. С този падащ списък можете да инструктирате навигацията по изречения да се опита да идентифицира тези изречения и да ги изговори правилно. Понякога обаче това изговаря абзаци заедно, които не са предназначени да бъдат изречения. В този случай можете да изключите тази функция.
 • Изключвай навигацията по изречения в приложения: Можете да деактивирате SentenceNav в определени приложения. Например, някои приложения използват командата Alt+стрелка надолу, за да изпълняват други функции. Това е разделен със запетаи черен списък с приложения, където навигацията по изреченията ще бъде изключена. Ако не сте сигурни какво трябва да бъде името на вашето приложение, превключете към това приложение, натиснете NVDA+Control+Z, за да отворите конзолата на NVDA и напишете: "focus.appModule.appName" (без кавичките), за да получите името на текущото приложение.

Изходен код

Изходният код е наличен на адрес http://github.com/mltony/nvda-sentence-nav.

Изтегляния