Изговаряне на паролите (Speak Passwords)

Тази добавка позволява на NVDA да изговаря въвежданите знаци и думи при въвеждането им в полета за парола. Поведението при навигация в полетата за пароли обаче остава непроменено.

Начин на употреба

Когато тази добавка е инсталирана, паролите биват автоматично изговаряни, и това се управлява от настройките "Изговаряй въведените букви или знаци" и "Изговаряй въведените думи".

За да предотвратите изговарянето на паролите, забранете изговарянето на буквите или знаците/думите или забранете/деинсталирайте добавката.