گذرواژه‌ها را بخوان (Speak Passwords)

  • Author: Tyler Spivey
  • NVDA compatibility: 2019.3
  • Download stable version

این افزونه به NVDA اجازه میدهد نویسه‌ها و واژه‌هایی را که در فیلد‌های گذرواژه مینویسید بخواند. با این حال، پیمایش در فیلدهای گذرواژه تغییر نیافته است. (یعنی زمانی که با جهت‌نماها روی گذرواژه حرکت میکنید یا گذرواژه‌ی نوشته شده را پاک میکنید، مثل قبل، «ستاره» میشنوید.)

نحوه استفاده

Passwords are spoken automatically when this addon is installed, controlled by "Speak typed characters" and "Speak typed words".

To stop passwords from being spoken, disable Speak typed characters/words or disable/uninstall the add-on.