Хронология на речта (Speech History)

Актуализирана версия на добавката Clip Copy, първоначално създадена от Tyler Spivey.  Добавката ви позволява да преглеждате последните 100 елемента, изговорени от NVDA, както и да копирате избрания елемент в клипборда.  По подразбиране използвайте Shift+F11 за придвижване назад в хронологията, Shift+F12 за преместване напред и само F12, за да копирате избрания елемент.  Можете да промените тези бързи клавиши от категорията "Реч" в прозореца "Жестове на въвеждане" на NVDA.