Превключване на синтезатора (Switch synth)

Превключване на синтезатора

Тази добавка позволява лесно превключване между синтезатори чрез горещи клавиши. Това е подобрена версия на моята предишна добавка switch_synth с долна черта в името, която трябва да се деинсталира. Всички досегашни конфигурации за синтезатори ще продължат да работят с тази версия.

Има 6 слота за синтезатори - от 1 до 6. По подразбиране те са празни. Слотовете могат да се задействат като се натисне клавишна комбинация от Control+Shift+NVDA+1 до Control+Shift+NVDA+6. Щом се задейства даден слот, съответният синтезатор и настройките му ще бъдат заредени, ако съществуват. За да запишете текущия синтезатор и неговите настройки в текущо активния слот, натиснете Control+Shift+NVDA+V.