Избор на настройките за пръстена от настройки (Synth ring settings selector)

Тази добавка позволява на потребителя да избере кои настройки да се показват в пръстена от настройки за синтезатора.

Възможности

Тази добавка предоставя следните функции:

 • Категория в прозореца с настройките на NVDA за избор кои настройки да бъдат включени в пръстена от настройки за синтезатора.
 • Запаметяване на различни настройки за всеки профил.
 • Презаписва настройките на драйвера за синтезатора по подразбиране, които се показват в пръстена от настройки за синтезатора.

Изисквания

Изисква NVDA 2019.2 или по-нова.

Инсталиране

Просто я инсталирайте като всяка друга добавка за NVDA.

Употреба

За да укажете кои настройки да бъдат включени, отидете в настройките на NVDA и изберете категорията "Избор на настройките за пръстена от настройки". В тази категория можете да конфигурирате всички поддържани от тази добавка функции. Настройките включени по подразбиране са:

 • Език.
 • Глас.
 • Вариант.
 • Скорост.
 • Умножаване на скоростта.
 • Сила на звука.
 • Височина.
 • Модулация.

Забележка: Този екран показва поддържаните само от текущия синтезатор настройки. Настройките, които не присъстват тук, не биват променяни в конфигурацията на добавката.