فهرست تکه‌ها در هشدارگاه سامانه

 • Authors: Rui Fontes, Rui Batista, Joseph Lee, NVDA Community contributors
 • Download stable version
 • NVDA compatibility: 2019.3 and beyond

This add-on allows you to read and activate icons on the system tray or the task bar, within a list box, for easy access and interaction to those items. With the add-on installed, press NVDA+f11 once for this dialog to pop-up with system tray elements, and press twice to display task bar elements, which are the currently running applications.

Note that you can access the windows system tray in any screen reader software using the Windows+B, and the task bar by pressing Windows+T. This plugin is only useful to make the transition from JAWS for Windows smoother and to avoid some tooltips that may pop-up when cycling through the system tray with the windows keyboard means.

Changes for 4.0 - 2020-01-03

 • Requires NVDA 2019.3 or later.
 • No more support for Windows versions earlier than Windows 7 Service Pack
 • Add-on has been renamed to "SysTrayList".
 • Donation request dialog will no longer appear when installing or updating the add-on.

Changes for 3.2 - 2018-12-24

 • More code changes to support Python 3.

Changes for 3.1 - 2018-11-24

 • Internal changes to support future NVDA releases.

Changes for 3.0 - 2018-10-25

Support for Windows releases earlier than Windows 7 Service Pack 1 will end in 2019.

 • Add-on is Python 3 compatible.

Changes for 2.0 - 2017-05-20

 • Systray/taskbar dialog is now centered on screen.
 • Fixed various user interface issues.
 • New and updated translations.

Changes for 1.5 - 2015-mm-dd

 • عمل چپ/راست کلیک اصلاح شد
 • Add-on help is now available from add-ons manger.
 • Translation updates.

تغییرات داده شده در نسخه 1.4 - 2013-01-19

 • به NVDA 2012.3beta2 یا بالاتر نیاز دارد
 • اضافه کردن درخواست کمک برای ادامه دادن به مراحل نصب
 • پشتیبانی از نوار وظیفه پیاده سازی
 • ترجمه های جدید: عربی، بلغاری، هلندی ، فنلاندی ، گالیسی، یونانی ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، نپالی، نروژی، لهستانی، پرتغالی برزیل، روسیه ،اسلواکی ، تامیل ، چینی سنتی هنگ کنگ .

تغییرات داده شده در نسخه 1.3 - 2012-05-25

 • به بسته افزونه ها تبدیل شده است
 • ترجمه زبانهای فرانسوی و ترکی

تغییرات داده شده در نسخه 1.2 - 2012-04.25

 • ترجمه زبانهای اسپانیایی و آلمانی. با تشکر از کسانی که کمک کردند.

تغییرات داده شده در نسخه 1.1 - 2012-03-20

 • تصحیح اشکالی که استفاده از پلاگین را غیر ممکن میکرد موقعی که ترجمه gettext دردسترس نبود

تغییرات داده شده در نسخه 1.0 - 2012-03-19

 • انتشار اولیه