Информация за текста (Text Information)

Тази добавка позволява получаване на информация въз основа на избрания текст. Просто изберете нещо и натиснете клавишната комбинация, за да получите информация. Би трябвало да бъде изведена някаква информация, която да отговаря на контекста.

Забележка: Този пакет се разпространява при условията на GNU General Public License, версия 2 или по-нова. Моля, вижте файла COPYING.txt за повече подробности.

Клавишни комбинации

Забележка: Тези клавишни комбинации предполагат, че използвате английската клавиатурна подредба и може да не работят при други клавиатурни подредби. Ако има проблеми, първо опитайте да ги промените в прозореца "Жестове на въвеждане".

  • NVDA+; (точка и запетая): Предоставя информация, базирана на текущо избрания текст
  • NVDA+Shift+; (точка и запетая): Предоставя информация, базирана на текста в клипборда
  • NVDA+Control+; (точка и запетая): Изговаря последно съобщената информация. Натиснете двукратно, за да я изведете в прозорец.

Поддържани услуги

Към момента се поддържат следните възможности:

  • Информация за IP адреса, посредством ППИ за IPInfoDB. Предоставен е ППИ ключ, но в никакъв случай не гарантирам, че винаги ще работи. Можете да генерирате свой собствен и да го въведете в горната част на init.py, замествайки стария.
  • Речник с дефиниции за думи на английски от Princeton Wordnetweb. Забележка: Тези дефиниции не са най-добрите и в базата данни няма дефиниции за прости думи като could, you, и т.н.
  • Справки по ISBN посредством ППИ на Google Книги
  • Проверка на типа на кредитна карта

Забележка: За потвърждаване на данните се използват регулярни изрази. Понастоящем има някои, които не се използват, телефонни номера и адреси за е-поща. Това може да се промени в бъдеще.

Принос

Ценим приноса ви. Можете да подадете PR (pool request) или да се свържете с нас посредством следните данни за контакт:

Twitter: @cartertemm

Е-поща: crtbraille@gmail.com