Навигация в текста (TextNav)

Добавката "TextNav" (навигация в текста) ви позволява да намирате текст, който искате да прочетете на дадена уеб страница с натискане само на един клавиш. По-точно тя добавя клавиш за преминаване към следващия или предишния текстов абзац – това е абзац, съдържащ едно или повече изречения. Тази функция може да е полезна за бързо намиране на текстовата част на уеб страница или за прескачане на менюта, реклами и други незначими елементи на страницата.

Клавишни команди:

  • Alt+Shift+Стрелка надолу: Придвижване до следващия текстов абзац.
  • Alt+Shift+Стрелка нагоре: Придвижване до предишния текстов абзац.