Thunderbird+

Описание

Тази добавка значително подобрява комфорта и ефективната употреба на пощенския клиент Mozilla Thunderbird с NVDA.

Подобренията се отнасят до следните аспекти:

Слухов комфорт

 • Известията за "изисква се потвърждение за това и това" могат да бъдат изключени чрез опция.
 • Известията "Това е чернова" и "Thunderbird смята, че това съобщение е измамно" просто биват игнорирани.
 • Опции позволяват да изключите докладването на имената на пощенските списъци, да премахнете или групирате споменаванията "RE" и да пречистите имената на кореспондентите чрез премахване на числата и други странни специални знаци.

Навигация в главния прозорец

 • Преминаването към следващия панел става с помощта на клавиша TAB, докато клавишът ESCAPE ви позволява да се върнете към предишния панел. Това е по-удобно от F6 и Shift+F6.
 • Изборът на раздели с Control+Tab и Control+цифра се изговаря по следния начин: Раздел 1 от 4, входяща поща.
 • Клавишна комбинация ви позволява да извеждате разделите в меню, за да активирате лесно един от тях.
 • Използва се клавишна комбинация за показване на контекстното меню на лентата с раздели.

Дървовидният изглед с папките

 • Alt+Стрелка надолу и Alt+Стрелка нагоре ви позволяват да навигирате между папките с непрочетени съобщения.
 • Въвеждането на буква или цифра избира следващата папка, чието име започва с въведения знак. С клавиша Shift движението е отдолу нагоре. Освен това се съобщава името на акаунта, към който принадлежи папката.
 • Клавишът за интервал в папка с непрочетени съобщения избира първото непрочетено съобщение в списъка.
 • Два диалогови прозореца – за акаунтите и свързаните с тях папки позволяват филтрирането им по ключова дума или показване само на папки с непрочетени съобщения.

Списък на съобщенията

 • Изборът на колони, както и тяхното подреждане в списъка със съобщения, са направени достъпни чрез опростен диалогов прозорец.
 • Справка с колоните на списъка със съобщения: Позволява ви да прослушате отново, да спелувате или лесно да копирате името на подателя, темата или датата на съобщението чрез натискане на цифра от буквено-цифровата клавиатура. Например еднократно натискане съобщава подателя, двукратно натискане го спелува и трикратно натискане го копира в клипборда.
 • Справка със заглавките на панела за заглавки, показван с F8: С Alt+число, еднократно натискане изговаря заглавката, съдържаща адресите на подателя или получателите, двукратно натискане отваря диалогов прозорец, позволяващ те да бъдат копирани, трикратно натискане отваря контекстното меню на Thunderbird, свързано със заглавката.
 • Изчистен бърз преглед на текста на съобщението с интервал, Alt+Стрелка надолу или F4: Големите блокови заглавки в цитатите на съобщението се заменят с фразата "Едикойси написа". NVDA също ще съобщава "щракаема връзка" вместо дългия адрес на връзката.
 • Бърз преглед на цитати в техния хронологичен ред, отдолу нагоре, чрез Shift+Интервал, Alt+Стрелка нагоре или Shift+F4.
 • Лесен достъп до прикачените файлове чрез клавишната комбинация Alt+Page Down или цифрата 1 от буквено-цифровата клавиатура.

Лента за бързо търсене и управление на етикетите за приоритет

 • Възможно е да се навигира между опциите на филтъра с помощта на стрелките за нагоре и надолу. Клавишът ENTER позволява да се постави или премахне отметка от опция.
 • Добавянето или премахването на приоритетни етикети става просто чрез натискане на Shift+число от буквено-цифровата клавиатура. Например, натиснете Shift+4, за да добавите етикета "To Do" към съобщение. След това можете да филтрирате списъка със съобщения по етикети чрез лентата за бързо търсене, която вече е достъпна.

Прозорецът за писане на съобщение

Alt+1 съобщава подателя, Alt+2 получателя, Alt+3 прикачените файлове и т.н. Двукратно натискане премества фокуса върху едно от тези полета.

Прозорец за правописна проверка

 • Грешно написаната дума се съобщава преди предложената дума. NVDA+TAB или Alt+Стрелка нагоре съобщава грешно изписаната дума и предложенията за замяна. Еднократно натискане спелува думите с нормална скорост, двукратно натискане ги спелува бързо, трикратно натискане копира неправилно изписаната дума в клипборда за анализ другаде.
 • Различни комбинации с клавиша ENTER за задействане на бутоните "Замяна", "Замяна на всички", "Игнориране", "Игнориране на всички" или "Добавяне на думата към речника" са добавени за подобрено удобство при работата с този диалогов прозорец.

Автоматично обновяване

ThunderbirdPlus съдържа независима система за автоматично обновяване с функции за деактивиране/повторно активиране и отлагане.

Паралелна работа с Chichi

ThunderbirdPlus е проектиран да работи безпроблемно с Chichi – добавка, която се инсталира директно в Thunderbird.

Прочетете за това на страницата на Chichi.

И много други неща, които ще откриете, като прочетете ръководството на потребителя.