Съвет на деня (Tip of the Day)

Тази добавка би трябвало да ви помогне да се научите как да работите с NVDA, давайки ви ежедневни съвети.

Инструкции:

След като добавката бъде инсталирана, след следващото рестартиране на NVDA, ще бъдете попитани до каква степен сте запознати с ползването на NVDA. Трябва да изберете нивото на вашите умения. Например, ако сте начинаещ при работата с компютър, изберете "Начинаещ".

Тогава NVDA ще ви изведе съвет за деня. Можете да задействате бутоните за напред и назад, за да прегледате и други съвети, и след това да задействате бутона за затваряне или да натиснете клавиша ESCAPE, когато сте готови. За да намерите тези бутони, можете да натиснете клавиша TAB, когато прозорецът е на фокус, докато не намерите желания бутон и да натиснете клавишите ENTER или интервал, за да го задействате. Когато сте готови, натиснете ESCAPE от текстовото поле, или задействайте бутона за затваряне. За да видите съвет по което и да е време, изберете опцията "Съвет на деня" от менюто на NVDA.

За да промените стойността за нивото на вашите компютърни умения с цел добавката да ви предлага по-подходящи за вас съвети, изберете опцията "Съвет на деня" от подменюто "Настройки" от менюто на NVDA. Добавката ще ви запита каква е степента на уменията ви за работа с NVDA след като добавката бъде инсталирана и когато NVDA бъде рестартиран.