Tone Master

 • Автори: Hrvoje Katić
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2019.3 и по-нови версии

Добре дошли при Tone Master! Аз създадох тази малка добавка за NVDA само за свое забавление, но за да се забавлявате и вие ползвайки я.

Винаги съм искал да създам музикални мелодии с NVDA, вместо просто да слушам вградените в NVDA тонове за напредъка и звука за грешка. Това обаче не е много лесно да се направи, тъй че първо исках да го направя по-лесно. Ето защо създадох Tone Master. Само си представете как бихте се почувствали ако чуете NVDA да възпроизвежда произведения от Моцарт или Бетовен, или може би най-големите хитове от "Ролинг Стоунс". Въпреки че крайният резултат звучи като мелодия на стар мобилен телефон, то въпреки това може да бъде забавно.

Tone Master опростява процеса по възпроизвеждане на последователности от тонове чрез прилагане на файлове с данни за тонове. Тези файлове могат да бъдат редактирани с любимия ви текстов редактор и след това да бъдат запазвани за възпроизвеждане с NVDA. Прочетете инструкциите по-долу!

Файлове с данни за тонове

Преди да можете да възпроизведете първата си музикална мелодия с Tone Master, трябва първо да създадете и заредите вашия файл с данни за тонове. Файловете с данни за тонове са просто текстови файлове с разширение .tdf. Tone Master използва тези файлове за обработка и възпроизвеждане на последователностите от тонове. За да създадете файл с данни за тонове за Tone Master, който да се възпроизведе успешно, трябва да следвате простите правила, описани по-долу.

 1. Всеки ред в .tdf файла трябва да съдържа три параметъра, разделени с двоеточие (:). Първият параметър е височина на тона, вторият параметър е времетраенето на тона, а третият е времето за тишина между всеки тон. И трите параметъра е необходимо да бъдат указани, иначе Tone Master няма да може да възпроизведе вашите данни като тонове.
 2. Параметрите за височина и времетраене трябва да бъдат указани като цели числа със знак, а тишината трябва да бъде указана като реално число с плаваща запетая.
 3. Знакът за диез (#) в началото на всеки ред във .tdf файла ще бъде третиран като коментар и ще бъде игнориран от Tone Master.

Пример: Възпроизвеждане на последователност от три тона

1500:100:0.5

1000:100:0.09

500:100:0.7

В този пример, първият тон в последователността е с височина 1500, продължителност 100 и тишина 0.5. Височината на втория тон е 1000, продължителността е 100, а тишината е 0.09. Последният тон в последователността има височина 500, продължителност 100 и тишина 0.7.

Обърнете внимание, че параметърът за тишина е необходимо да бъде указан, дори да смятате че не е така, защото иначе NVDA ще замени предишния тон със следващия, и ще получите неочаквани резултати. Ето защо направих параметъра за тишината да е със задължителен характер.

За да се запознаете по-подробно със синтаксиса на файловете с данни за тонове, моля, прегледайте и се опитайте да редактирате примерния файл, включен в тази добавка. Той се намира в папката "tones", където трябва да се намират и всички ваши .tdf файлове.

Клавишни комбинации

 • Alt+NVDA+T: Възпроизвежда текущо заредените данни за тонове, ако всичко е наред.
 • Alt+Shift+NVDA+T: Спира възпроизвеждането на текущо заредените данни за тонове, ако има възпроизвеждащи се такива.
 • Alt+NVDA+N: Създава и отваря в Notepad за редактиране нов празен файл с данни за тонове.
 • Alt+NVDA+L: Отваря диалогов прозорец, който ви позволява да изберете един от вашите налични файлове с данни за тонове, който да бъде зареден за възпроизвеждане.
 • Alt+NVDA+E: Отваря текущо заредения файл с данни за тонове в Notepad за редактиране.
 • Alt+NVDA+O: Отваря папка с файлове с данни за тонове, където също трябва да ги записвате, за да бъдат откривани от Tone Master.

Други забележки

Можете също да създавате, редактирате или зареждате файлове с данни за тонове или да отворите папката с тоновете, където се намират тези файлове, като отидете в менюто на NVDA, подменю "Инструменти", подменю "Tone Master".

Когато се изведе диалоговият прозорец за създаване на нов файл с данни за тонове, въведете името на файла без .tdf разширението. То ще бъде автоматично добавено от Tone Master. Ако не е зададено никакво име, Tone Master ще използва името по подразбиране ("Без име.tdf"). Tone Master автоматично ще създаде и зареди за вас новия файл, както и ще го отвори в Notepad за редактиране. Натиснете клавиша ESCAPE в полето за име на файла, за да отмените създаването на новия файл.

Забележка: Tone Master използва Notepad за редактиране на файловете с данни за тонове, тъй като той идва с Windows по подразбиране и следователно всеки компютър би трябвало да го има в наличност.

Когато е отворен диалоговият прозорец за зареждане на файл с данни за тонове, използвайте стрелките, за да изберете файл за зареждане и след това натиснете ENTER. Натиснете клавиша ESCAPE, за да откажете зареждането.

Когато отворите папка с .tdf файлове, можете да ги заредите във вашия текстов редактор за разглеждане или редактиране. Но за да прослушате резултатите си в момента, горещо ви препоръчвам, ако е възможно, първо да заредите файла в Tone Master. След това можете да редактирате файла, да запишете напредъка си, и след всяко записване да използвате командата за възпроизвеждане, за да прослушате вашия последен резултат.

Промени във версия 1.3

 • Поправка: Отстранена е несъвместимостта с по-новите версии на NVDA.

Промени във версия 1.2

 • Поправено: Отстранен е сериозен проблем, при който ако се избере празен файл с данни за тонове, а след това се избере друг, опитът за възпроизвеждането му се проваля.

Промени във версия 1.1

 • Добавено: Опция за създаване на нов файл с данни за тонове и отварянето му в Notepad за редактиране.
 • Добавено: Възможност за редактиране на Текущо заредения файл с данни за тонове в Notepad.
 • Подобрено: Съобщенията за грешка сега са по-лесни за възприемане от потребителя.
 • Подобрено: Някои функции на добавката, като отваряне на папката с тоновете или редактиране на файловете с данни за тонове в Notepad, сега са забранени в екраните за сигурност.
 • Подобрено: Потребителят ще бъде уведомен от NVDA, ако възпроизвеждането на данните с тонове е спряно.
 • Поправено: Забранено е възпроизвеждането на данни с тонове, докато такъв вече се изпълнява.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.