Подобрения от Тони (Tony's enhancements)

Тази добавка съдържа редица малки подобрения за екранния четец NVDA, като всяко от тях е твърде малко, за да си струва да е в отделна добавка.

Тази добавка е съвместима само с NVDA версия 2019.3 и по-нови.

Разширени команди за навигация в таблици

  • Control+Alt+Home/End: Навигиране до първата/последната колона в таблицата.
  • Control+Alt+PageUp/PageDown: Навигиране до първия/последния ред в таблицата.
  • NVDA+Control+Цифра: Навигиране до първа/втора/трета/...десета колона в таблицата.
  • NVDA+Alt+Цифра: Навигиране до първи/втори/трети/...десети ред в таблицата.
  • NVDA+Shift+Стрелка надолу: Прочитане на текущата колона в таблицата, започвайки от текущата клетка надолу.

Динамични клавишни команди

Можете да зададете определени клавишни команди да бъдат динамични. След задействане на такава клавишна команда, NVDA ще проверява текущо фокусиран прозорец за всякакви промени и ако редът се промени, NVDA ще го прочете автоматично. Например, определени клавишни команди в текстовите редактори трябва да бъдат зададени като динамични, като "Преход до отметка", "Преход до друг ред" и отстраняване на грешки при натискане на клавиши, като например "стъпка в"/"стъпка над".

Форматът на таблицата за динамичните клавишни комбинации е прост: всеки ред съдържа правило в следния формат:


appName keystroke

където appName е името на приложението, в което тази клавишна команда е зададена като динамична (или *, за да бъде зададена като динамична за всички приложения), а keystroke е клавишна команда във формат на NVDA, например control+alt+shift+pagedown.

Изход в реално време от конзолата

Тази опция е изключена по подразбиране и трябва да бъде включена в настройките.

Тази опция кара NVDA да изговаря новите редове, веднага щом те се появят в конзолния изход, вместо да бъдат редени в опашка за нови извеждания на реч.

Има и опция за звуков сигнал при актуализации на командния ред - това ще ви даде по-добра представа, когато нови редове биват отпечатвани в конзолата.

Издаване на звуков сигнал при заетост на NVDA

Включете тази опция на NVDA, за да се предоставя звукова обратна връзка, когато NVDA е зает. Заетостта на NVDA не означава непременно проблем с NVDA, а по-скоро това е сигнал за потребителя, че подадените към NVDA команди няма да бъдат обработени веднага.

Сила на звука на NVDA

  • NVDA+Control+PageUp/PageDown: Регулиране на силата на звука на NVDA.

Тази опция контролира силата на звука на речта в NVDA, както и всички останали звуци и звукови сигнали, възпроизвеждани от NVDA. Предимството на тази опция в сравнение с регулирането на силата на звука на речевия синтезатор е, че тя влияе пропорционално на силата на звука на всички звукови сигнали.

Блокиране на двукратното натискане на клавиша INSERT

При работещ NVDA, двукратно бързо натискане на клавиша INSERT превключва режима на вмъкване (режим "insert") в приложенията. Обаче понякога това се случва случайно и задейства режима на вмъкване. Тъй като това е специална клавишна команда, тя не може да бъде изключена от настройките. Тази добавка предоставя начин за блокиране на тази клавишна команда. Когато двойното натискане на INSERT е блокирано, режимът на вмъкване може да бъде превключен чрез натискане на NVDA+F2 и след това INSERT.

Тази опция е изключена по подразбиране и трябва да бъде включена в настройките.