Подобрения от Тони (Tony's enhancements)

Тази добавка съдържа редица малки подобрения за екранния четец NVDA, като всяко от тях е твърде малко, за да си струва да е в отделна добавка.

Разширени команди за навигация в таблици

 • NVDA+Control+Цифра: Навигиране до първа/втора/трета/...десета колона в таблицата.
 • NVDA+Alt+Цифра: Навигиране до първи/втори/трети/...десети ред в таблицата.

Премахнати команди за навигация в таблици

Следните команди за навигация в таблици са премахнати, тъй като са интегрирани в най-новата версия на NVDA.

 • Навигиране до първата/последната колона в таблицата.
 • Навигиране до първия/последния ред в таблицата.
 • Прочитане на текущата колона в таблицата, започвайки от текущата клетка надолу.
 • Прочитане на текущия ред в таблицата, започвайки от текущата клетка.
 • Прочитане на текущата колона в таблицата, започвайки от най-горе.
 • Прочитане на текущия ред в таблицата, започвайки от началото на реда.

Забележка: За да научите повече за жестовете по подразбиране на NVDA за тези функции, вижте ръководството на потребителя на NVDA.

Копиране на таблици в клипборда

Със следните клавишни команди можете да копирате или цялата таблица, или текущия ред, или текущата колона във форматиран вид, така че да можете да я поставите като таблица в редактори с форматиран текст, като Microsoft Word или WordPad.

 • NVDA+Alt+T: Показва изскачащо меню с опции за копиране на таблица или част от нея.

Има и отделни скриптове за копиране на таблици, редове, колони и клетки, но те нямат клавишни комбинации, зададени по подразбиране. Клавишни комбинации по избор за тях могат да бъдат зададени в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA.

Разширени команди за навигация по думи

От версия 1.8 тази функционалност е преместена в добавката "Навигация по думи".

Автоматично превключване на езика

Позволява автоматично превключване на езика на вашия синтезатор на базата на набора от символи. Регулярният израз за всеки език може да бъде конфигуриран в екрана с настройките на добавката. Моля, уверете се, че вашият синтезатор поддържа всички езици, които ви интересуват. Превключването между два базирани на латиница езика или два езика, чиито набори от символи са подобни, към момента не се поддържа.

Команди за бързо търсене

Можете да имате до три слота за конфигурируеми регулярни изрази, които често търсите в текстови полета. По подразбиране те са присвоени на клавишите "Print Screen", "Scroll Lock" и "Pause". Можете да извършите търсене напред или назад, като натиснете "Shift", в комбинация с тези клавиши.

Потискане на нежеланото изговаряне на "немаркиран" от NVDA

Да предположим, че имате избран текст в текстов редактор. След това натискате клавиш, като Home или стрелка нагоре, който трябва да ви отведе до друга част от документа. NVDA ще съобщи "немаркиран" и след това ще прочете маркираното преди това, което понякога може да е неудобно. Тази функция не позволява на NVDA да изговаря предварително маркиран текст в ситуации като тази.

Динамични клавишни команди

Можете да зададете определени клавишни команди да бъдат динамични. След задействане на такава клавишна команда, NVDA ще проверява текущо фокусиран прозорец за всякакви промени и ако редът се промени, NVDA ще го прочете автоматично. Например, определени клавишни команди в текстовите редактори трябва да бъдат зададени като динамични, като "Преход до отметка", "Преход до друг ред" и отстраняване на грешки при натискане на клавиши, като например "стъпка в"/"стъпка над".

Форматът на таблицата за динамичните клавишни комбинации е прост: всеки ред съдържа правило в следния формат: Клавишна команда за програмното име на приложението където appName е името на приложението, в което тази клавишна команда е зададена като динамична (или *, за да бъде зададена като динамична за всички приложения), а keystroke е клавишна команда във формат на NVDA, например control+alt+shift+pagedown.

За да разберете програмното име на дадено приложение, направете следното:

 1. Преминете към даденото приложение.
 2. Отворете конзолата на Python на NVDA, като натиснете NVDA+Shift+Z.
 3. Въведете focus.appModule.appName и натиснете ENTER.
 4. Натиснете F6, за да отидете в изходния панел и да намерите стойността на appName на последния ред.

Показване и скриване на прозорци

Можете да скриете текущия прозорец, както и да покажете всички скрити в момента прозорци. Това може да е полезно, ако използвате няколко прозореца в едно и също приложение (да речем Chrome) и искате да ги пренаредите.

 • NVDA+Shift+-: Скриване на текущия прозорец.
 • NVDA+Shift+=: Показване на всички затворени в момента прозорци.

Моля, обърнете внимание, че ако затворите NVDA, докато даден прозорец е скрит, в момента няма начин да го покажете след рестартиране на NVDA.

Подобрения за конзолата

Преди, тази добавка включваше редица функции, свързани с конзолата. От версия 1.8 всички функции, свързани с конзолата, са преместени в добавката "Инструментариум за конзолата". По-конкретно:

 • Изход в реално време от конзолата
 • Бибипкане при обновяване на конзолата
 • Налагане на използването на Control+V в конзолите

Издаване на звуков сигнал при заетост на NVDA

Включете тази опция на NVDA, за да се предоставя звукова обратна връзка, когато NVDA е зает. Заетостта на NVDA не означава непременно проблем с NVDA, а по-скоро това е сигнал за потребителя, че подадените към NVDA команди няма да бъдат обработени веднага.

Регулиране на звука

 • NVDA+Control+PageUp/PageDown: Регулиране на силата на звука на NVDA.
 • NVDA+Alt+Page Up/Page Down: Регулиране на силата на звука на всички приложения, с изключение на NVDA.

Разделяне на звука

В режим на разделяне на звука NVDA ще насочи целия звуков изход към десния канал, докато приложенията ще възпроизвеждат своите звуци в левия канал. Каналите могат да се превключват в настройките.

 • NVDA+Alt+S: Превключва режима на разделяне на звука.

Моля, обърнете внимание, че в определени ситуации извеждането на звук от приложение може да бъде ограничено до един канал дори когато NVDA не работи. Например, това може да се случи, ако NVDA се срине, докато разделянето на звука е включено, или когато NVDA се затвори нормално, докато въпросното приложение не работи. В тези ситуации, моля, рестартирайте NVDA и изключете разделянето на звука, докато въпросното приложение работи.

Разширена функционалност на мишката

 • Alt+Наклонена черта от цифровия блок: Преместване на курсора на мишката върху текущия обект и щракване върху него.
 • Alt+Звезда от цифровия блок: Преместване на курсора на мишката върху текущия обект и щракване с десния бутон на мишката върху него.
 • Alt+Плюс/Минус от цифровия блок: Преместване на курсора на мишката върху текущия обект и превъртане надолу/нагоре. Това е полезно за уеб страници с безкрайно превъртане и уеб страници, които зареждат още съдържание при превъртане.
 • Alt+Delete от цифровия блок: Преместване на курсора на мишката в горния ляв ъгъл на екрана. Това може да бъде полезно за предотвратяване на нежелано задържане на мишката върху прозорци в дадени приложения.

Засичане на режима на вмъкване в текстови редактори

Ако тази опция е включена, NVDA ще издава звуков сигнал, когато засече режима на вмъкване в текстови редактори.

Блокиране на двукратното натискане на клавиша INSERT

При работещ NVDA, двукратно бързо натискане на клавиша INSERT превключва режима на вмъкване (режим "insert") в приложенията. Обаче понякога това се случва случайно и задейства режима на вмъкване. Тъй като това е специална клавишна команда, тя не може да бъде изключена от настройките. Тази добавка предоставя начин за блокиране на тази клавишна команда. Когато двойното натискане на INSERT е блокирано, режимът на вмъкване може да бъде превключен чрез натискане на NVDA+F2 и след това INSERT.

Тази опция е изключена по подразбиране и трябва да бъде включена в настройките.

Системен приоритет на процеса на NVDA

Това позволява да се повиши системният приоритет на процеса на NVDA, което може да подобри отзивчивостта на NVDA, особено когато натоварването на процесора е високо.

Поправяне на грешка, при която фокусът се заклещва в лентата на задачите при натискане на Windows+цифри

Съществува грешка в Windows 10 (а вероятно и в други версии). Когато превключвате между приложения чрез клавишна команда Windows+цифра от цифровия ред, понякога фокусът остава в областта на лентата на задачите, вместо да премине към прозореца, към който се превключва. Тъй като опитът да се докладва тази грешка на Microsoft е безнадежден, в тази добавка е внедрено заобиколно решение. Добавката открива тази ситуация и възпроизвежда кратък нисък звуков сигнал, когато такава ситуация бъде открита, след което добавката я поправя автоматично.