Изследване на ленти с инструменти (ToolbarsExplorer)

Тази добавка улеснява използването на лентите с инструменти в приложенията, като предоставя модел на изследване, получен чрез навигация по обектите, посредством опростени жестове.

Команди

 • Alt+Applications: Стартира изследването на лентите с инструменти
  (можете да промените командата посредством функцията за управление на жестовете в NVDA, в категорията "Обектна навигация").

По време на изследването са на разположение следните жестове:

 • Стрелка наляво и надясно: Придвижване съответно до предишната или следващата лента с инструменти;
 • Стрелка нагоре или надолу: Прелиства между елементите нагоре или надолу в текущата лента с инструменти;
 • Enter: Задейства лентата с инструменти или неин елемент;
 • Интервал: Симулира щракване с ляв бутон на мишката върху лентата с инструменти или неин елемент;
 • Applications/Shift+F10: Симулира щракване с десен бутон на мишката върху лентата с инструменти или неин елемент;
 • Escape: Излиза от режима на изследване.

Освен това можете да извършвате действия върху лентите с инструменти или върху техни елементи, като използвате всеки жест, предоставен от NVDA, точно както при придвижване по обекти със стандартната обектна навигация.

Забележки

Изследването се прекратява директно при натискане на Escape и недиректно:

 • Извършване на действие върху лентата с инструменти или елемента й (с клавиша за интервал, Applications/Shift+F10, ENTER);
 • Задействане на жест, който измества фокуса от текущите обекти на лентата с инструменти (Alt, Windows, Tab, NVDA+F1, жестове за обектна навигация и т.н.).

Други жестове, които не включват Alt, Windows или Escape (като H, 1, Shift, Shift+H, Control+Z) просто не правят нищо.

Предложения

 • Добавката може да не сработи в приложения на Mozilla при първото пускане след инсталирането/обновяването си. В такъв случай, моля, рестартирайте NVDA и приложенията на Mozilla, за да разрешите този проблем.
 • В LibreOffice, вероятно най-добрата конфигурация е тази по подразбиране или единична лента с инструменти, която се задава в менюто Изглед -> Позиция на лентата с инструменти.