Обучение на клавиатурни команди (Training Keyboard commands)

Тази добавка има за цел да обучава относно командите на NVDA в подобен на игра начин, независимо кой от двата режима за клавиатурната подредба се използва в NVDA – настолна или лаптоп.

Всички данни за командите се извличат от файла keyCommands.html в папката с документацията за съответния език в NVDA.

Тази добавка по подразбиране няма зададени никакви жестове или команди.

Трябва да й зададете жест от менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане -> Обучение на клавиатурни команди.

Начин на употреба

  • Избирате режима на клавиатурна подредба, с който искате да тренирате, и започвате да играете.
  • Ще се покаже въпрос или команда и нейното описание и трябва да изберете правилната свързана клавишна команда или отговор.
  • Ако сте посочили верния отговор, към резултата ви ще бъде добавена една точка.
  • Ако отговорът ви е грешен, резултатът ви няма да се промени и ще продължите без загуба на точки.
  • По всяко време, ако искате да излезете от играта, ще бъдете попитани дали искате да запазите оставащите въпроси за следващия път.
  • Ако на по-късен етап изберете клавиатурна подредба със запазени въпроси, ще бъдете попитани дали искате да възобновите играта с останалите от предишния път въпроси.
  • След като отговорите на всички въпроси (около 110 за всяка клавиатурна подредба), ще бъдете обявени за победител, заслужил купата на NVDA.

https://www.nvaccess.org/addonStore/legacy?file=trainingKeyboardCommands

https://www.nvaccess.org/addonStore/legacy?file=trainingKeyboardCommands