Въвеждане на брайл на уникод (UnicodeBrailleInput)

Тази добавка ви позволява да преобразувате текст от брайл (например 1345-1236-145-1) в брайлови символи на Unicode. Можете също така да конвертирате текст според текущо избраната входна брайлова таблица.

Целта на тази специализирана добавка е да улесни създаването и подобряването на брайлови таблици за Liblouis и да предостави автоматизирани тестове на вашия език. С добавянето на уникод брайлова таблица в NVDA 2017.3, тази добавка вече не се изисква, тъй като потребителите могат да изберат да въвеждат брайл с новата таблица. Въпреки това, тази добавка може все още да е от полза за конвертиране на нормален текст в уникод брайл според конкретна входна таблица.

Начин на употреба

 • Отворете текстов редактор с поддръжка на Unicode (напр. Notepad++).
 • Натиснете NVDA+Ctrl+U или изберете Въвеждане на брайл на Unicode, намиращо се в менюто на NVDA, в подменюто Инструменти.
 • Изберете дали въвежданото от вас се състои от брайлови точки (напр. 1345-1236-145-1) или от обикновен текст според текущата брайлова таблица (напр. Датски (Холандия)).
 • Въведете брайловия текст под формата на числа или съответно – вашия обикновен текст.
 • Натиснете OK.
 • Необходимите Unicode символи ще бъдат копирани в клипборда, готови за поставяне в документа.

Промени във версия 3.0

 • Нов член на екипа по поддръжката: Leonard de Ruijter.
 • Добавката е съвместима с Python 3 и следователно – с NVDA 2019.3 и по-нови версии.
 • Добавена е възможност за създаване на уникод брайл от нормален текст според текущо избраната входна брайлова таблица.

Промени във версия 2.0

 • Помощта за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.1

 • Подобрено е забавянето, за да може съобщенията да бъдат изслушвани безпроблемно.
 • Добавени са много нови преводи.
 • Добавена е документация в менюто на NVDA, в подменю Помощ.
 • Добавено е поле за отмятане за опционално заместване на брайловия интервал (знака 0x2800) с нормалния знак за интервал.
 • Клавишните комбинации сега могат да се преназначават с помощта на диалоговия прозорец за жестове на въвеждане в менюто на NVDA, в подменюто Инструменти.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание
 • Нови езици: френски