Включване на звука за NVDA (NVDA Unmute)

 • Автор: Oleksandr Gryshchenko
 • Версия: 1.5
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

Тази добавка проверява състоянието на аудиосистемата на Windows при стартиране на NVDA. И ако се окаже, че звукът е заглушен, добавката го включва принудително.

В същото време нивото на звука се проверява отделно за процеса на NVDA.

Добавката също така проверява състоянието на речевия синтезатор. Ако има проблеми с инициализирането му, се правят опити за стартиране на синтезатора, който е посочен в настройките на NVDA.

Има допълнителна възможност за проверка на кое аудио устройство се извежда звукът от NVDA. И ако това устройство се различава от устройството по подразбиране, изходът автоматично се превключва към звуковото устройство, зададено като такова по подразбиране в системата.

Забележка: Ако стартовия звук от добавката винаги се възпроизвежда, дори ако звукът от NVDA е наличен. Тоест добавката превключва изхода към основното аудио устройство всеки път, когато стартирате NVDA.

Това се случва, когато изходното аудио устройство в настройките на NVDA се различава от изходното устройство по подразбиране или "Microsoft Sound Mapper".

Това може лесно да бъде решено по един от следните начини:

 1. След като рестартирате NVDA, просто запазете текущите настройки чрез командата NVDA+Ctrl+C. Аудио устройството по подразбиране ще бъде запазено в настройките на NVDA и превключването вече няма да се случва всеки път, когато NVDA стартира.
 2. Ако не искате да променяте настройките на NVDA, просто деактивирайте функцията за превключване на аудио устройства в панела за настройка на "Включване на звука".

Диалогов прозорец за настройка на добавката

За да отворите панела с настройките на добавката, изпълнете следните стъпки:

 • Натиснете NVDA+N, за да отворите менюто на NVDA.
 • След това отидете на "Настройки" -> "Опции" и в списъка с категории намерете и отворете "Включване на звука на Windows".

Това е всичко – вече можете да използвате клавиша TAB, за да се придвижвате между настройките на добавката.

В диалоговия прозорец за настройки на добавката са налични следните опции:

 1. Първият плъзгач в диалоговия прозорец за настройки на добавката ви позволява да посочите нивото на звука на Windows, което ще бъде зададено, когато стартирате NVDA, за случаите в които звукът преди е бил заглушен или е бил твърде нисък.

 2. Минималното ниво на силата на звука на Windows, при което ще се прилага процедурата за увеличаване на звука. Този плъзгач ви позволява да регулирате нивото на чувствителност на добавката.

  Ако нивото на силата на звука падне под стойността, посочена тук, силата на звука ще се увеличи при следващото стартиране на NVDA.

  В противен случай, ако нивото на силата на звука остане по-високо от стойността, посочена тук, тогава, когато рестартирате NVDA, нивото му няма да се промени.

  И, разбира се, ако преди това звукът е бил изключен, при рестартиране добавката ще го включи.

 3. Следната опция за отмятане позволява да се активира повторната инициализация на драйвера на речевия синтезатор.

  Тази процедура ще се стартира само ако при стартиране на NVDA бъде установено, че драйверът за речевия синтезатор не е инициализиран.

 4. В това поле можете да посочите броя опити за повторна инициализация на драйвера за речевия синтезатор. Опитите се извършват циклично с интервал от 1 секунда. Стойност 0 означава, че опитите ще се извършват за неопределено време, докато процедурата приключи успешно.

 5. Опцията "Превключвай към изходното аудио устройство по подразбиране" позволява при стартиране да се провери аудио устройството, на което се извежда звукът от NVDA. И ако това устройство се различава от устройството по подразбиране, изходът автоматично се превключва на звуковото устройство, зададено в системата като такова по подразбиране.

 6. Следващото поле за отметка включва или изключва възпроизвеждането на стартовия звук, когато операцията е успешна.

Компоненти на трети страни

Добавката използва следните компоненти на трети страни:

 • За взаймодействие с ППИ за аудио ядрото на Windows: модула PyCaw което се разпространява под MIT лиценз.
 • За получаване на информация за изпълняващите се процеси и използването на компонента PyCaw: модула psutil което се разпространява под BSD-3 лиценз.

Списък с промените

Версия 1.5.5

 • добавката е тествана за съвместимост с NVDA 2021.1;
 • Обновен е модулът на трета страна psutil;
 • добавката е пригодена да поддържа Python версии 3.7 и 3.8;
 • Анотации от тип MyPy са добавени към изходния код на добавката;
 • добавена е функция "Превключвай към изходното аудио устройство по подразбиране";
 • параметрите на добавката винаги се съхраняват в основния конфигурационен профил.

Версия 1.4

 • добавен е метод за увеличаване на стартовата сила на звука отделно за процеса на NVDA;
 • променено е звуковото известие за успешна операция (благодарности на Manolo);
 • Всички функции за ръчно регулиране на силата на звука са прехвърлени в добавката за регулиране на силата на звука на NVDA.

Версия 1.3

 • добавена е възможност за контрол на силата на звука на основното аудио устройство и поотделно за всяка работеща програма;
 • Обновен е виетнамският превод (благодарности на Dang Manh Cuong);
 • Добавен е турски превод (благодарности на Cagri Dogan);
 • Добавен е италиански превод (благодарности на Christianlm);
 • Добавен е превод на опростен китайски (благодарности на Cary Rowen);
 • Добавен е полски превод (благодарности на Stefan Banita);
 • Обновен е украинският превод;
 • Файлът "ReadMe" е обновен.

Версия 1.2

 • Вече се използва ППИ за аудио ядрото на Windows вместо Диспечера за звука на Windows;
 • добавена е опция за възпроизвеждане на стартов звук, когато звукът е включен успешно от добавката.

Версия 1.1

 • Добавен е диалогов прозорец за настройка на добавката;
 • Обновен е украинският превод.

Версия 1.0.1

 • Извършва многократни опити за активиране на драйвера за речевия синтезатор в случай на неуспешна инициализация;
 • Добавен е виетнамски превод от Dang Manh Cuong;
 • Добавен е украински превод.

Версия 1.0: Внедрени функции

Добавката използва модул на трета страна – Диспечер за звука на Windows.

Промяна на изходния код на добавката

Можете да клонирате това хранилище, за да направите промени по добавката "Включване на звука за NVDA".

Зависимости от трети страни

Те могат да бъдат инсталирани чрез pip:

 • markdown
 • scons
 • python-gettext

За пакетиране на добавката за разпространение

 1. Отворете команден ред и преминете към кореновата директория на това хранилище
 2. Изпълнете командата scons. Създадената добавка, ако няма грешки, се поставя в текущата директория.