Съкращаване на URL адреси (URL Shortener)

 • Автор: Noelia Ruiz Martínez

Тази добавка се използва за съкращаване на URL адреси от NVDA посредством is.gd.

Диалогов прозорец "Съкращаване на URL адрес"

Отидете в менюто на NVDA -> подменю "Инструменти" и задействайте елемента "Съкрати URL адрес".

Като алтернатива можете да зададете жест от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA.

Диалоговият прозорец "Съкращаване на URL адрес" включва следните контроли:

 • Списък за избор на един от запазените URL адреси. От този списък натиснете shift+tab, за да търсите, и tab, за да задействате един от следните бутони.
 • Копирай съкратения URL адрес: Тази команда може да се задейства и чрез натискане на ENTER от списъка с URL адреси.
 • Нов: Отваря диалогов прозорец за въвеждане на URL адрес за съкращаване. В този диалогов прозорец може да се въведат име за показване и персонализирана наставка за съкратения URL адрес.
 • Преименувай: Отваря диалогов прозорец за въвеждане на ново име за показване на избрания URL адрес в списъка.
 • Изтрий: Отваря диалогов прозорец за изтриване на избрания URL адрес.
 • Премахни запазените URL адреси: Отваря диалогов прозорец за премахване на запазените URL адреси от конфигурационната папка.
 • Затвори.

Промени във версия 2.0.0

 • Опцията "Съкрати URL адрес" няма да се показва няколко пъти в подменюто Инструменти при презареждане на добавките.
 • Диалоговият прозорец "Нов URL адрес" включва текстово поле за предоставяне на персонализирана наставка за съкратения URL адрес.

Промени във версия 1.0.0

 • Първо издание.