Виртуален преглед (Virtual Review)

 • Автори: Rui Batista и екипа за добавки за NVDA
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии

Тази добавка позволява на потребителите на NVDA да прегледат съдържанието на текущия прозорец в текстово поле, подобно на виртуализацията на прозорците в JAWS за Windows. Имайте предвид, че това е просто улеснение за потребителите и не замества вградените в NVDA отлични режими за преглед и поддръжката за обектна навигация.

Начин на употреба

Натиснете NVDA+Control+W, за да отворите прозореца с виртуализирания преглед на текущия прозорец. След това просто навигирайте в отворилото се текстово поле както в кое да е друго текстово съдържание. Може да натиснете Escape, за да затворите прозореца на виртуалния преглед.

Промени във версия 3.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 2.3

 • Вътрешни промени за поддръжка на бъдещи версии на NVDA.

Промени във версия 2.2

 • Когато прозорците са минимизирани или ако прозорецът на преден план няма заглавие, NVDA ще отбележи този факт, когато показва прозореца на виртуалния преглед.

Промени във версия 2.1

 • Заглавието на екрана под виртуален преглед ще бъде включено в съдържанието.
 • Вече е възможно да се преглежда съдържанието на Universal Windows Platform (UWP) приложения в Windows 10 и повечето модерни приложения в Windows 8.x.
 • При получаване на съдържанието от екрана за модерни и универсални приложения ще бъде възпроизведен сигнал, за да се укаже, че прозорецът за виртуален преглед е готов.

Промени във версия 2.0

 • Ново име: Виртуален преглед (Virtual Review).
 • Поради промени в начина, по който се извежда съдържанието, се изисква NVDA 2015.2 или по-нова.
 • Благодарение на новите функции във версия 2015.2 и по-новите, вече можете да търсите текст във виртуализираните прозорци.
 • Поправена е функционалността на добавката с не-конзолен прозорец.
 • Премахнати са безполезните празни редове в дъното на виртуализирания конзолен прозорец.
 • Малки поправки.
 • Добавени преводи.

Промени във версия 1.2

 • Виртуализирането на конзолни прозорци вече се поддържа

Промени във версия 1.1

 • Пакетиране на добавката в новата система за разпространение на добавки.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание