Nuance Vocalizer

Групата от синтезатори Vocalizer (Automotive и Expressive) е група от комерсиални синтезатори от Nuance Communications, като добавките са лицензирани, пакетирани и разпространявани от Tiflotecnia, LDA. Тези добавки включват:

  • Vocalizer Automotive (драйвер 2.x)
  • Vocalizer Expressive (драйвер 3.x)

За повече информация и за закупуване на пакета посетете уеб сайта на Tiflotecnia.