Помощник за прозорците (Win Wizard)

 • Автор: Oriol Gómez, поддържана към момента от Łukasz Golonka
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии

Тази добавка ви позволява да извършвате дадени операции върху фокусирания прозорец или свързания с него процес.

Клавишни команди:

Всички тези команди могат да бъдат променени от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в категорията "Помощник за прозорците " ("Win Wizard").

Скриване и показване на скрити прозорци:

 • NVDA+Windows+цифра от 1 до 0: Скрива фокусирания в момента прозорец в слота, съответстващ на натиснатата цифра
 • NVDA+Windows+стрелка наляво: Преминава към предишния комплект от скрити прозорци.
 • NVDA+Windows+стрелка надясно: Преминава към следващия комплект от скрити прозорци.
 • Windows+Shift+H: Скрива текущо фокусирания прозорец в първия наличен слот
 • NVDA+Windows+H: Показва последно скрития прозорец
 • Windows+Shift+L: Показва списък на всички скрити прозорци, групирани по комплекти (имайте предвид, че по подразбиране е избран последно скритият прозорец)

Управление на процесите:

 • Windows+F4: Принудително прекратява процеса, свързан с фокусирания в момента прозорец
 • NVDA+Windows+P: Отваря диалогов прозорец, който ви позволява да зададете приоритет на процеса, свързан с текущо фокусирания прозорец

Разни команди:

 • NVDA+Windows+TAB: Превключва между прозорци от най-високо ниво в текущата програма (полезно за foobar2000, Back4Sure и др.). Тъй като тази команда премества системния фокус, тя може да бъде намерена в категорията "Фокус" в прозореца "Жестове на въвеждане".
 • Control+Alt+T: Позволява да се промени заглавието на текущо фокусираната програма

Промени:

Промени във версия 5.0.2:

 • Първо издание, достъпно от официалния уеб сайт за добавки за NVDA