Помощник за прозорците (Win Wizard)

 • Автори: Oriol Gómez, Łukasz Golonka, поддържана към момента от Jakub Lukowicz
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

Тази добавка ви позволява да извършвате дадени операции върху фокусирания прозорец или процеса, свързан с него. При прекратяване на процес или показване/скриване на прозорец се възпроизвежда звуков сигнал за потвърждение, когато действието е успешно. Ако намирате това за досадно, можете да изключите тези звукови сигнали в панела с настройки на "Помощник за прозорците", намиращ се в диалоговия прозорец за настройки на NVDA.

Клавишни команди:

Всички тези команди могат да бъдат променени от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в категорията "Помощник за прозорците " ("Win Wizard").

Скриване и показване на скрити прозорци:

 • NVDA+Windows+цифра от 1 до 0: Скрива фокусирания в момента прозорец в слота, съответстващ на натиснатата цифра
 • NVDA+Windows+стрелка наляво: Преминава към предишния комплект от скрити прозорци.
 • NVDA+Windows+стрелка надясно: Преминава към следващия комплект от скрити прозорци.
 • Windows+Shift+H: Скрива текущо фокусирания прозорец в първия наличен слот
 • NVDA+Windows+H: Показва последно скрития прозорец
 • Windows+Shift+L: Показва списък на всички скрити прозорци, групирани по комплекти (имайте предвид, че по подразбиране е избран последно скритият прозорец)

Управление на процесите:

 • Windows+F4: Принудително прекратява процеса, свързан с фокусирания в момента прозорец
 • NVDA+Windows+P: Отваря диалогов прозорец, който ви позволява да зададете приоритет на процеса, свързан с текущо фокусирания прозорец

Разни команди:

 • NVDA+Windows+TAB: Превключва между прозорци от най-високо ниво в текущата програма (полезно за foobar2000, Back4Sure и др.)
 • Control+Alt+T: Позволява да се промени заглавието на текущо фокусираната програма

Промени:

Промени във версия 5.0.5:

 • Съвместимост с NVDA 2022.2
 • Обновени преводи

Промени във версия 5.0.4:

 • Съвместимост с NVDA 2022.1
 • Вече е възможно да изключите звуковите сигнали за потвърждение в панела за настройки на добавката
 • Обновени преводи

Промени във версия 5.0.3:

 • Съвместимост с NVDA 2021.1

Промени във версия 5.0.2:

 • Първо издание, достъпно от официалния уеб сайт за добавки за NVDA