Базов пакет за приложения в Windows (Windows App Essentials)

Забележка: Първоначално наречена "Базов пакет за приложения в Windows 10", вече е преименувана на "Базов пакет за приложения в Windows" през 2021 г., за да поддържа Windows 10 и бъдещи версии като Windows 11. Части от тази добавка все още ще се отнасят до оригиналното име на добавката.

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10 и по-нови.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Калкулатор (модерен)
 • Cortana (дискусионна)
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store (магазин на Microsoft)
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/въвеждане с глас/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/хронология на клипборда/редактори за съвременни методи на въвеждане)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Време
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“

Забележки:

 • This add-on requires Windows 10 20H2 (build 19042) or later and is compatible with Windows 11.
 • Въпреки че е възможно да се инсталира на тях, тази добавка не поддържа Windows 10 Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) и Windows Server.
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари издания на Windows, като например стари версии на Windows 10, или са направени промени в Windows и приложенията, които правят записите вече неприложими.
 • Някои приложения поддържат режим на компактно припокриване (например "Задържане отгоре" в приложението "Калкулатор") и този режим няма да работи правилно с преносимата версия на NVDA.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене, включително когато броят на предложенията се променя с напредването на търсенето. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • В допълнение към манипулаторите на събития на UIA, предоставени от NVDA, се разпознават следните UIA събития: drag start, drag cancel, drag complete, drop target drag enter, drop target drag leave, drop target dropped, layout invalidated. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки, ако известията идват от приложение, различно от текущо фокусираното. Събития, вградени в NVDA, като name change и controller for events, ще бъдат проследявани от добавка, наречена "Проследяване на събития" ("Event Tracker").
 • При отваряне, затваряне, пренареждане (Windows 11) или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • Когато подреждате плочки в менюто "Старт" или бутоните за бързи действия в работния център с Alt+Shift+стрелките, NVDA ще съобщава информация за влачените елементи или новата позиция на плъзгания елемент.
 • Съобщения като тези за промените в силата на звука/яркостта във File Explorer и известията за обновяване на приложения от Microsoft Store могат да бъдат потиснати чрез изключване на опцията "Докладвай известията" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.

Калкулатор

 • NVDA вече няма да съобщава двукратно информацията от екрана на графичния калкулатор.

Cortana

Повечето елементи са приложими при използване на Cortana Conversations (версия 2004 и по-нови).

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи.
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA ще съобщава имената на картите и колодите.

Microsoft Store (магазин на Microsoft)

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Модерна клавиатура

Това включва панел за емоджи, хронология на клипборда, гласово въвеждане, предложения при хардуерно въвеждане и редактори за съвременни методи за въвеждане на определени езици. Когато преглеждате емоджи, за най-добро изживяване, включете опцията за използване на данни от Уникод консорциума от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на пунктуацията на "някои" или по-високо. Когато поставяте от хронологията на клипборда в Windows 10, натиснете клавиша за интервал вместо клавиша Enter, за да поставите избрания елемент. Също така, NVDA поддържа обновения панел за въвеждане в Windows 11.

 • Когато е избрана група емоджи (включително групите за каомоджи и символи във Версия 1903 или по-нова), NVDA вече няма да премества навигационния обект към определени емоджи.
 • Добавена поддръжка за обновения панел за въвеждане (комбиниран панел за емоджи и хронология на клипборда) в Windows 11.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • NVDA ще обяви името на връзката за незадължителната актуализация на качеството, ако има такава, обикновено надписана "Изтегляне и инсталиране".

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте стрелките наляво и надясно за преместване между елементите. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.