Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Калкулатор (модерен)
 • Календар
 • Cortana (дискусионна)
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store (магазин на Microsoft)
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/хронология на клипборда/редактори за съвременни методи на въвеждане)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Време
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“

Забележки:

 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 2004 (компилация 19041) или по-нова. За най-добри резултати използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows 10 (20H2/компилация 19042).
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в Windows 10 и приложенията, които правят записите вече неприложими.
 • Някои приложения поддържат режим на компактно припокриване (например "Задържане отгоре" в приложението "Калкулатор") и този режим няма да работи правилно с преносимата версия на NVDA.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при зареждане на тази добавка под Windows 7, Windows 8.1 и неподдържаните издания на Windows 10.
 • В допълнение към диалоговите прозорци, разпознавани като такива от NVDA, още допълнителни диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки).
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • Когато търсите в менюто "Старт" или във файловия мениджър под версия 1909 (актуализацията за месец ноември 2019 г.) и по-нови версии, случаите в които NVDA съобщава двукратно резултатите от търсенето при преглед на резултатите ще са забележимо по-малко, което също така прави брайловият изход по-последователен при преглед на елементи.
 • В допълнение към манипулаторите на събития на UIA, предоставени от NVDA, се разпознават следните UIA събития: drag start, drag cancel, drag complete, drop target drag enter, drop target drag leave, drop target dropped. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки, ако известията идват от приложение, различно от текущо фокусираното. Някои събития ще предоставят допълнителна информация като брой на елементите в контролера за събитие, състояние на елемента за събитие за промяна на състоянието и текст на елемент за събитие за състоянието на елемент.
 • Възможно е да се проследяват само конкретни събития и/или събития, идващи от конкретни приложения.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • Когато подреждате плочки в менюто "Старт" или бутоните за бързи действия в работния център с Alt+Shift+стрелките, NVDA ще съобщава информация за влачените елементи или новата позиция на плъзгания елемент.
 • Съобщения като тези за промените в силата на звука/яркостта във File Explorer и известията за обновяване на приложения от Microsoft Store могат да бъдат потиснати чрез изключване на опцията "Докладвай известията" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA ще съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA ще уведомява, че при въвеждане на изрази е достигнат максималния брой допустими за въвеждане цифри.
 • NVDA вече няма да съобщава двукратно информацията от екрана на графичния калкулатор.

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

Повечето елементи са приложими при използване на Cortana Conversations (версия 2004 и по-нови).

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи.
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • Във версия 1909 (актуализацията за ноември 2019 г.) и по-нови се поддържа новия интерфейс за търсене във файловия мениджър, задвижван от потребителския интерфейс на търсачката в Windows (Windows Search).

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA ще съобщава имената на картите и колодите.

Microsoft Store (магазин на Microsoft)

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Модерна клавиатура

Това включва панел за емоджи, хронология на клипборда, гласово въвеждане, предложения при хардуерно въвеждане и редактори за съвременни методи за въвеждане на определени езици. Когато преглеждате емоджи, за най-добро изживяване, включете опцията за използване на данни от Уникод консорциума от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на пунктуацията на "някои" или по-високо. Също така, NVDA поддържа обновения панел за въвеждане в компилация 21296 и по-нови.

 • При отваряне на хронологията на клипборда, NVDA вече няма да съобщава "клипборд" при определени обстоятелства, когато има елементи в клипборда.
 • На някои системи, работещи с версия 1903 (актуализация от май 2019 г.), NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо, когато се отваря панела за емоджи.
 • Добавена е поддръжка за модерния интерфейс за кандидати за IME на китайски, японски и корейски език (CJK), въведен във версия 2004 (компилация 18965 и по-нови).
 • Когато е избрана група емоджи (включително групите за каомоджи и символи във Версия 1903 или по-нова), NVDA вече няма да премества навигационния обект към определени емоджи.
 • Добавена поддръжка за обновения панел за въвеждане (комбиниран панел за емоджи и хронология на клипборда) в компилация 21296 и по-нови.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • Диалоговият прозорец за напомняне от Windows Update вече коректно се разпознава като такъв.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • В по-новите редакции на версия 1803 и по-нови, поради промени в процедурата за актуализиране на Windows за актуализации на функции, е добавена връзка "изтегляне и инсталиране сега". Сега NVDA ще обяви заглавието на новата актуализация, ако има налице такава.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте стрелките наляво и надясно за преместване между елементите. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.