Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Калкулатор (универсално приложение)
 • Календар
 • Cortana (класическа и дискусионна)
 • Център за обратна връзка
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Store (магазин на Microsoft)
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/записи в облачния клипборд във версия 1709 и по-нови)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Време.
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“.

Забележки:

 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 1809 (компилация 17763) или по-нова и NVDA 2019.2 или по-нова. За най-добри резултати използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows 10 (компилация 18362) и най-новата стабилна версия на NVDA.
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в Windows 10 и приложенията, които правят записите вече неприложими.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при зареждане на тази добавка под Windows 7, Windows 8.1 и неподдържаните издания на Windows 10.
 • Подменютата биват правилно разпознати в различни приложения, включително контекстното меню за плочки от менюто "Старт" и менюто на приложението Microsoft Edge във версия 1809 (актуализацията за октомври 2018 г.).
 • В допълнение към диалоговите прозорци, разпознавани като такива от NVDA, още допълнителни диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки).
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • NVDA вече няма да съобщава "празен" при натискане на стрелка нагоре или надолу при отваряне на изгледа с всички приложения в менюто "Старт". Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • Когато търсите в менюто "Старт" или във файловия мениджър под версия 1909 (актуализацията за месец ноември 2019 г.) и по-нови версии, случаите в които NVDA съобщава двукратно резултатите от търсенето при преглед на резултатите ще са забележимо по-малко, което също така прави брайловият изход по-последователен при преглед на елементи.
 • В някои контекстни менюта (например в Edge) вече не се съобщава информацията за позицията (например 1 от 2).
 • Разпознават се следните UIA събития: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, drag target enter, drag target leave, drag target dropped, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки, ако известията идват от приложение, различно от текущо фокусираното.
 • Възможно е да се проследяват само конкретни събития и/или събития, идващи от конкретни приложения.
 • Подсказките в Edge и другите универсални приложения биват разпознавани и ще бъдат съобщавани. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • Името и версията на приложението за различни универсални приложения вече се докладват правилно. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • Когато подреждате плочки в менюто "Старт" или бутоните за бързи действия в работния център с Alt+Shift+стрелките, NVDA ще съобщава информация за влачените елементи или новата позиция на плъзгания елемент.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA ще съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA вече няма да съобщава "заглавие ниво" за резултатите в приложението Калкулатор.
 • NVDA ще уведомява, че при въвеждане на изрази е достигнат максималния брой допустими за въвеждане цифри.
 • Добавена е поддръжка за режима "винаги най-отгоре" за версия 10.1908 и по-нови на приложението "Калкулатор".

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

Повечето неща вече не са приложими във Версия 1903 и по-нови. Класическата Cortana се отнася до по-стария интерфейс на Cortana, който беше част от менюто "Старт".

 • Текстовите отговори от Cortana (както при класическия, така и при дискусионния интерфейс) се съобщават в повечето случаи (ако използвате класическата Cortana и отговорите не се съобщават, пробвайте да отворите повторно менюто „Старт“ и пак да изпълните търсенето).
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • В класическата Cortana, NVDA вече ще съобщава потвърждението за напомняне, след като сте задали такова.
 • Във версия 1909 (актуализацията за ноември 2019 г.) и 20H1 компилация 18945 и по-нови на Windows 10 се поддържа новия интерфейс за търсене във файловия мениджър, задвижван от Cortana.

Център за обратна връзка

 • За по-новите издания на приложението NVDA вече няма да съобщава двукратно категориите за обратна връзка.

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Edge

Това се отнася за класическия Microsoft Edge, базиран на EdgeHTML.

 • Автоматичното дописване на текст ще бъде проследявано и докладвано в адресната лента на Edge и други подобни места. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда звука за налични предложения, когато натиснете F11, за да превключите на цял екран. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • Премахнато е възпроизвеждането на звук при налични предложения за търсене в адресната лента. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.

Microsoft Store (магазин на Microsoft)

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Модерна клавиатура

Повечето функции, изброени по-долу, са вече част от NVDA 2018.3 или по-нови.

 • Поддръжка за панела за въвеждане на emoji във версия 1709 (есенната актуализация за творци) и по-нови, включително преработения дизайн на панела във версия 1809 (компилация 17661 и по-нови) и промените, направени в 19H1 (компилация 18262 и по-нови, включително категориите за каомоджи и символи в компилация 18305). Това е приложимо и за компилация 18963 и по-нови, тъй като приложението бе преименувано. Ако използвате версия на NVDA по-стара от 2018.4, за най-добри резултати при четене на емоджи, използвайте речев синтезатор от пакета Windows OneCore. Ако използвате версия на NVDA 2018.4 или по-нова, задействайте настройката "Включвай данни от Уникод консорциума (включително емоджи) при обработката на знаци и символи" от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на препинателните знаци/символите на "някои" или на по-високо.
 • NVDA вече няма да съобщава "клипборд", когато има елементи в клипборда при определени обстоятелства.
 • На някои системи, работещи с версия 1903 (актуализация от май 2019 г.), NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо, когато се отваря панела за емоджи.
 • Добавена е поддръжка за модерния интерфейс за кандидати за IME на китайски, японски и корейски език (CJK), въведен в 20H1 компилация 18965 и по-нови.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • За дадени падащи списъци и радио бутони, NVDA вече ще успява да разпознава техните етикети и ще съобщава промените в стойностите им.
 • Вече не се възпроизвеждат звукови сигнали от лентите на напредъка за индикацията на силата на звука във версия 1803 и по-нови. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при използване на команди за обектна навигация под определени обстоятелства.
 • Диалоговият прозорец за напомняне от Windows Update вече коректно се разпознава като такъв.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • В по-новите редакции на версия 1803 и по-нови, поради промени в процедурата за актуализиране на Windows за актуализации на функции, е добавена връзка "изтегляне и инсталиране сега". Сега NVDA ще обяви заглавието на новата актуализация, ако има налице такава.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • When reading a forecast, use the left and right arrows to move between items. Use the up and down arrows to read the individual items. For example, pressing the right arrow might report "Monday: 79 degrees, partly cloudy, ..." pressing the down arrow will say "Monday" Then pressing it again will read the next item (Like the temperature). This currently works for daily and hourly forecasts.