Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Работен център
 • Аларми и часовник
 • Калкулатор (универсално приложение)
 • Календар
 • Cortana
 • Център за обратна връзка
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Edge
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/записи в облачния клипборд във версия 1709 и по-нови)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Магазин
 • Време
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“.

Забележки:

 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 1803 (компилация 17134) или по-нова и NVDA 2018.4 или по-нова. За най-добри резултати използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows 10 (компилация 18362) и най-новата стабилна версия на NVDA.
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в Windows 10 и приложенията, които правят записите вече неприложими.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при зареждане на тази добавка под Windows 7, Windows 8.1 и неподдържаните издания на Windows 10.
 • Подменютата биват правилно разпознати в различни приложения, включително контекстното меню за плочки от менюто "Старт" и менюто на приложението Microsoft Edge (Redstone 5).
 • В допълнение към диалоговите прозорци, разпознавани като такива от NVDA, още допълнителни диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки).
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • В някои контекстни менюта (например в Edge) вече не се съобщава информацията за позицията (например 1 от 2).
 • The following UIA events are recognized: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. With NVDA set to run with debug logging enabled, these events will be tracked, and for UIA notification event, a debug tone will be heard if notifications come from somewhere other than the currently active app.
 • It is possible to tracke only specific events and/or events coming from specific apps.
 • Подсказките в Edge и другите универсални приложения биват разпознавани и ще бъдат съобщавани.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • In Version 1903 (May 2019 Update), NVDA will announce volume and brightness changes immediately if focused on File Explorer. This is now part of NVDA 2019.2.

Работен център

 • Бутонът за бързо действие за яркостта на екрана сега вече се третира като бутон, а не като превключвател. Това е включено във версия 2019.1 на NVDA.
 • Вече ще бъдат докладвани разни промени в състоянието, като например "Помощ за фокусиране" и "Яркост". Това е включено във версия 2019.1 на NVDA.

Аларми и часовник

 • Стойностите за избор на час в съответните контроли вече се съобщават коректно. Забележимо при преместване на фокуса върху въпросните контроли. Това важи и за контролата за избор на време, в което да се рестартира компютърът с цел довършване на инсталирането на актуализации за Windows. Това е включено във версия 2019.1 на NVDA.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA вече няма да съобщава "заглавие ниво" за резултатите в приложението Калкулатор.
 • NVDA ще уведомява, че при въвеждане на изрази е достигнат максималния брой допустими за въвеждане цифри.

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи (ако не сработва, пробвайте да отворите повторно менюто „Старт“ и пак да изпълните търсенето).
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • NVDA вече ще съобщава потвърждението за напомняне, след като сте задали такова.

Център за обратна връзка

 • За по-новите издания на приложението NVDA вече няма да съобщава двукратно категориите за обратна връзка.

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при затваряне на това приложение. Това е включено във версия 2019.1 на NVDA.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Edge

 • Автоматичното дописване на текст ще бъде проследявано и докладвано в адресната лента на Edge и други подобни места.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда звука за налични предложения, когато натиснете F11, за да превключите на цял екран.

Модерна клавиатура

Забележка: повечето функции, изброени по-долу, са вече част от NVDA 2018.3 или по-нови.

 • Поддръжка за панела за въвеждане на emoji във версия 1709 (есенната актуализация за творци) и по-нови, включително преработения дизайн на панела във версия 1809 (компилация 17661 и по-нови) и промените, направени в 19H1 (компилация 18262 и по-нови, включително категориите за каомоджи и символи в компилация 18305). Ако използвате версия на NVDA по-стара от 2018.4, за най-добри резултати при четене на емоджи, използвайте речев синтезатор от пакета Windows OneCore. Ако използвате версия на NVDA 2018.4 или по-нова, задействайте настройката "Включвай данни от Уникод консорциума (включително емоджи) при обработката на знаци и символи" от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на препинателните знаци/символите на "някои" или на по-високо.
 • Поддръжка за предложения при въвеждане от хардуерна клавиатура във версия 1803 (актуализацията за април 2018 г.) и по-нови.
 • Във версиите на Windows 10 след 1709 NVDA ще докладва първото избрано емоджи, когато се отваря панела за емоджи. Това е по-забележимо при компилация 18262 и по-нови, където панелът за емоджи може да се отвори с фокус в последната разглеждана категория, като например показване на модификатор за избор на тон на кожата при отваряне на категорията "Хора".
 • Поддръжка за съобщаване на елементите от облачния клипборд във версия 1809 (компилация 17666 и по-нови).
 • Намалена е излишната словесност при работа с модерната клавиатура и нейните функции. Това включва премахване на съобщаването на "Microsoft Candidate UI" при отваряне на предложения за въвеждане при въвеждане от хардуерната клавиатура и прекъсване на говора, когато определени клавиши от сензорната клавиатура предизвикват събитие за промяна на име (name change event) при някои системи.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при затваряне на панела за емоджи в по-новите 19H1 компилации на Insider Preview. Това е включено в ядрото на NVDA за версия 2019.1.
 • Във версия 1809 (Актуализация за Октомври 2018 г.) и по-нови, NVDA ще съобщава резултатите от търсенето за емоджита, ако е възможно. Това е включено в ядрото на NVDA за версия 2019.1.
 • NVDA вече няма да съобщава "клипборд", когато има елементи в клипборда при определени обстоятелства.
 • На някои системи, работещи с версия 1903 (актуализация от май 2019 г.), NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо, когато се отваря панела за емоджи.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • За дадени падащи списъци и радио бутони, NVDA вече ще успява да разпознава техните етикети и ще съобщава промените в стойностите им.
 • Вече не се възпроизвеждат звукови сигнали от лентите на напредъка за индикацията на силата на звука във версия 1803 и по-нови.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при използване на команди за обектна навигация под определени обстоятелства.
 • Диалоговият прозорец за напомняне от Windows Update вече коректно се разпознава като такъв.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • In more recent revisions of Version 1803 and later, due to changes to Windows Update procedure for feature updates, a "download and install now" link has been added. NVDA will now announce the title for the new update if present.

Магазин

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте стрелките наляво и надясно за преместване между елементите. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.