Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Калкулатор (универсално приложение)
 • Календар
 • Cortana
 • Център за обратна връзка
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Edge
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/записи в облачния клипборд във версия 1709 и по-нови)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Магазин
 • Време
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“.

Забележки:

 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 1809 (компилация 17763) или по-нова и NVDA 2019.1 или по-нова. За най-добри резултати използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows 10 (компилация 18362) и най-новата стабилна версия на NVDA.
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в Windows 10 и приложенията, които правят записите вече неприложими.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при зареждане на тази добавка под Windows 7, Windows 8.1 и неподдържаните издания на Windows 10.
 • Подменютата биват правилно разпознати в различни приложения, включително контекстното меню за плочки от менюто "Старт" и менюто на приложението Microsoft Edge (Redstone 5).
 • В допълнение към диалоговите прозорци, разпознавани като такива от NVDA, още допълнителни диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки).
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • В някои контекстни менюта (например в Edge) вече не се съобщава информацията за позицията (например 1 от 2).
 • Разпознават се следните UIA събития: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки, ако известията идват от приложение, различно от текущо фокусираното.
 • Възможно е да се проследяват само конкретни събития и/или събития, идващи от конкретни приложения.
 • Подсказките в Edge и другите универсални приложения биват разпознавани и ще бъдат съобщавани. Това ще бъде включено в NVDA 2019.3.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • Във версия 1903 (актуализацията за май 2019 г.) на Windows 10, NVDA ще докладва незабавно промените в нивата на якостта и силата на звука ако фокусът е във файловия мениджър. Това е включено в NVDA 2019.2.
 • Името и версията на приложението за различни универсални приложения вече се докладват правилно.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA вече няма да съобщава "заглавие ниво" за резултатите в приложението Калкулатор.
 • NVDA ще уведомява, че при въвеждане на изрази е достигнат максималния брой допустими за въвеждане цифри.
 • Добавена е поддръжка за режима "винаги най-отгоре" за бъдещите версии на приложението "Калкулатор".

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи (ако не сработва, пробвайте да отворите повторно менюто „Старт“ и пак да изпълните търсенето).
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • NVDA вече ще съобщава потвърждението за напомняне, след като сте задали такова.
 • В компилация 18945 и по-нови на Windows 10 се поддържа новия интерфейс за търсене във файловия мениджър, задвижван от Cortana.

Център за обратна връзка

 • За по-новите издания на приложението NVDA вече няма да съобщава двукратно категориите за обратна връзка.

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при затваряне на това приложение. Това е включено в NVDA 2019.2.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Edge

 • Автоматичното дописване на текст ще бъде проследявано и докладвано в адресната лента на Edge и други подобни места.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда звука за налични предложения, когато натиснете F11, за да превключите на цял екран.
 • Премахнато е възпроизвеждането на звук при налични предложения за търсене в адресната лента.

Модерна клавиатура

Забележка: повечето функции, изброени по-долу, са вече част от NVDA 2018.3 или по-нови.

 • Поддръжка за панела за въвеждане на emoji във версия 1709 (есенната актуализация за творци) и по-нови, включително преработения дизайн на панела във версия 1809 (компилация 17661 и по-нови) и промените, направени в 19H1 (компилация 18262 и по-нови, включително категориите за каомоджи и символи в компилация 18305). Ако използвате версия на NVDA по-стара от 2018.4, за най-добри резултати при четене на емоджи, използвайте речев синтезатор от пакета Windows OneCore. Ако използвате версия на NVDA 2018.4 или по-нова, задействайте настройката "Включвай данни от Уникод консорциума (включително емоджи) при обработката на знаци и символи" от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на препинателните знаци/символите на "някои" или на по-високо.
 • NVDA вече няма да съобщава "клипборд", когато има елементи в клипборда при определени обстоятелства.
 • На някои системи, работещи с версия 1903 (актуализация от май 2019 г.), NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо, когато се отваря панела за емоджи.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • За дадени падащи списъци и радио бутони, NVDA вече ще успява да разпознава техните етикети и ще съобщава промените в стойностите им.
 • Вече не се възпроизвеждат звукови сигнали от лентите на напредъка за индикацията на силата на звука във версия 1803 и по-нови.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при използване на команди за обектна навигация под определени обстоятелства.
 • Диалоговият прозорец за напомняне от Windows Update вече коректно се разпознава като такъв.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • В по-новите редакции на версия 1803 и по-нови, поради промени в процедурата за актуализиране на Windows за актуализации на функции, е добавена връзка "изтегляне и инсталиране сега". Сега NVDA ще обяви заглавието на новата актуализация, ако има налице такава.

Магазин

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте стрелките наляво и надясно за преместване между елементите. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.