Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Работен център
 • Аларми и часовник.
 • Календар
 • Калкулатор (универсално приложение).
 • Cortana
 • Център за обратна връзка
 • Лента за игри
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Edge
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/записи в облачния клипборд във версия 1709 и по-нови)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I).
 • Skype (универсално приложение)
 • Магазин
 • Време
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“.

Забележки:

 • Забележка: Тази добавка изисква Windows 10 версия 1709 (компилация 16299) или по-нова и NVDA 2018.3 или по-нова. За най-добри резултати, използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows (компилация 17134) и най-новата стабилна версия на NVDA. Обърнете внимание, че за момента, версия 1809 (компилация 17763) не е достъпна за сдобиване от Microsoft.
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в приложенията, които правят записите вече неприложими.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • Ако добавката \"Add-on Updater\" е инсталирана, тя ще проверява за обновления на \"Базов пакет за приложения в Windows 10\".
 • Периодът по подразбиране за проверки за обновления е променен на веднъж седмично, както за стабилните, така и за тестовите версии. Това е приложимо, ако самата добавка проверява за обновления.
 • Подменютата биват правилно разпознати в различни приложения, включително контекстното меню за плочки от менюто "Старт" и менюто на приложението Microsoft Edge (Redstone 5).
 • Някои диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки). Това е вече включено в NVDA 2018.3.
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в диалоговия прозорец/категорията от настройките на NVDA "Представяне на обектите".
 • В някои контекстни менюта (например в Edge) вече не се съобщава информацията за позицията (например 1 от 2).
 • Разпознават се следните UIA събития: active text position change, controller for, drag start, drag cancel, drag complete, element selected, item status, live region change, notification, system alert, tooltip opened, window opened. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки ако известията идват от приложение различно от текущо фокусираното.
 • Вече се съобщават известията от по-новите издания на приложения под Windows 10 версия 1709 (компилация 16299) и по-нови. Версия 2018.2 и по-нови на NVDA поддържат това, а във версия 2018.3 са добавени още видове известия.
 • Подсказките в Edge и другите универсални приложения биват разпознавани и ще бъдат съобщавани.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава идентификатора на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.

Работен център

 • Бутонът за бързо действие за яркостта на екрана сега вече се третира като бутон, а не като превключвател.
 • Вече ще бъдат докладвани разни промени в състоянието, като например \"Помощ за фокусиране\" и \"Яркост\".

Аларми и часовник

 • Стойностите за избор на час в съответните контроли вече се съобщават коректно. Забележимо при преместване на фокуса върху въпросните контроли. Това важи и за контролата за избор на време в което да се рестартира компютъра с цел довършване на инсталирането на актуализации за Windows.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA вече няма да съобщава "заглавие ниво" за резултатите в приложението Калкулатор.

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи (ако не сработва, пробвайте да отворите повторно менюто „Старт“ и пак да изпълните търсенето).
 • NVDA няма да изговаря нищо докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • NVDA вече ще съобщава потвърждението за напомняне, след като сте задали такова.

Център за обратна връзка

 • За по-новите издания на приложението, NVDA вече няма да съобщава двукратно категориите за обратна връзка.

Лента за игри

 • NVDA ще съобщава появата на прозореца на лентата за игри. Поради технически ограничения, NVDA не може да взаимодейства напълно с лентата за игри в компилации на Windows 10 по-стари от 17723.

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения, вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение, появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Edge

 • Известията, като тези за изтеглянето на файл и разните такива от уеб страници, както и за наличието на изглед за четене (при използване на версия 1709 и по-нови), вече биват съобщавани.
 • Автоматичното дописване на текст ще бъде проследявано и докладвано в адресната лента на Edge и други подобни места.

Модерна клавиатура

Забележка: повечето функции изброени по-долу са вече част от NVDA 2018.3.

 • Поддръжка за панела за въвеждане на emoji във версия 1709 (есенната актуализация за творци) и по-нови, включително преработения дизайн на панела във версия 1809 (компилация 17661 и по-нови) и промените направени в 19H1 (компилация 18262). За най-добри резултати при четене на емоджи, използвайте речев синтезатор от пакета Windows OneCore.
 • Поддръжка за предложения при въвеждане от хардуерна клавиатура във версия 1803 (актуализацията за април 2018 г.) и по-нови.
 • Във версиите на Windows 10 след 1709, NVDA ще докладва първата избрана емотикона, когато се отваря панела за емоджи. Това е по-забележимо при компилация 18262 и по-нови, където панелът за емоджи може да се отвори с фокус в последната разглеждана категория, като например показване на модификатор за избор на тон на кожата при отваряне на категорията \"Хора\".
 • Поддръжка за съобщаване на елементите от облачния клипборд във версия 1809 (компилация 17666 и по-нови).
 • Намалена е излишната словесност при работа с модерната клавиатура и нейните функции. Това включва премахване на съобщаването на "Microsoft Candidate UI" при отваряне на предложения за въвеждане при въвеждане от хардуерната клавиатура и прекъсване на говора, когато определени клавиши от сензорната клавиатура предизвикват събитие за промяна на име (name change event) при някои системи.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при затваряне на панела за емоджи в по-новите компилации на Insider Preview.

Хора

 • При търсене на контакти, ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъка на Windows Update, сега бива докладвана автоматично, както и приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска.
 • Стойностите на лентите за напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • Групите от настройки биват разпознавани при използване на обектната навигация за предвижване между контролите.
 • За дадени падащи списъци и радио бутони, NVDA вече ще успява да разпознава техните етикети и ще съобщава промените в стойностите им.
 • Вече не се възпроизвеждат звукови сигнали от лентите за напредъка за индикацията на силата на звука във версия 1803 и по-нови.
 • Изговарят се още допълнителни съобщения за състоянието на Windows Update, особено при срещане на грешки от страна на Windows Update.

Skype

Забележка: изброените по-долу неща няма да работят правилно в Skype версия 14 от Microsoft Store.

 • Текстът на индикатора за писане бива съобщаван, както това става в Skype за работен плот.
 • Клавишните комбинации от Control+NVDA+цифрите от цифровия ред за прочитане на последните 10 съобщения в дискусията и за преместване на навигационния обект до записите в чата налични в Skype за работен плот, вече са налични и в Skype UWP.
 • Сега можете да навигирате до хронологията (списъка с дискусиите) чрез Alt+1, до списъка с контактите чрез Alt+2, до ботовете чрез Alt+3 и до полето за писане на съобщение чрез Alt+4. Обърнете внимание, че трябва да разполагате с версията на Skype обновена през месец март 2017 г., за да работят правилно тези клавишни комбинации.
 • В повечето случаи NVDA вече няма да съобщава "Съобщение от Skype" при преглед на съобщенията.
 • От списъка със съдържанието на дискусията натискането на NVDA+D върху дадено съобщение сега ще позволи на NVDA да съобщава подробна информация за дадено съобщение, например типа на канала на изпращане, дата и час на изпращането и т.н.

Магазин

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези за които е налична актуализация биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми, NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте лявата и дясната стрелка за преместване между елементите. Използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.