Базов пакет за приложения в Windows 10 (Windows 10 App Essentials)

Тази добавка е колекция от спомагателни модули за разни приложения в Windows 10. Тя също така съдържа поправки и подобрения за разни контроли в интерфейса на windows 10.

Включени са следните спомагателни модули за дадени приложения и модули за приложения (прегледайте раздела за съответното приложение за подробности относно включените неща):

 • Калкулатор (универсално приложение)
 • Календар
 • Cortana (дискусионна)
 • Поща
 • Карти
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store (магазин на Microsoft)
 • Модерна клавиатура (панел с emoji/диктуване/предложения при въвеждане от хардуерно устройство/записи в облачния клипборд/редактори за съвременни методи на въвеждане)
 • Хора
 • Настройки (настройки на системата, Windows+I)
 • Време.
 • Разни модули за контроли, като например плочките в менюто „Старт“.

Забележки:

 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 1909 (компилация 18363) или по-нова. За най-добри резултати използвайте добавката с последната стабилна версия на Windows 10 (компилация 19041).
 • Някои функции на добавката са в момента или ще бъдат включени в екранния четец NVDA.
 • За записи, които не са изброени по-долу, можете да приемете, че функциите са част от NVDA, вече не са приложими, тъй като добавката не поддържа стари версии на Windows 10 или са направени промени в Windows 10 и приложенията, които правят записите вече неприложими.

За списък на промените, направени между всяко издание на добавката, вижте документа "Списък с промените за всяко издание на добавката".

Общи

 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да не прави нищо при зареждане на тази добавка под Windows 7, Windows 8.1 и неподдържаните издания на Windows 10.
 • В допълнение към диалоговите прозорци, разпознавани като такива от NVDA, още допълнителни диалогови прозорци вече биват коректно разпознати и докладвани като такива. Това включва диалоговия прозорец за Insider Preview (приложението Настройки).
 • В повечето случаи NVDA ще може да съобщава броя на предложенията, когато извършвате търсене. Тази функция се контролира от опцията "Докладвай местоположението на обекта" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • Когато търсите в менюто "Старт" или във файловия мениджър под версия 1909 (актуализацията за месец ноември 2019 г.) и по-нови версии, случаите в които NVDA съобщава двукратно резултатите от търсенето при преглед на резултатите ще са забележимо по-малко, което също така прави брайловият изход по-последователен при преглед на елементи.
 • Разпознават се следните UIA събития: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, drag target enter, drag target leave, drag target dropped, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. Когато е указано на NVDA да работи с включено протоколиране за отстраняване на грешки, тези събития ще бъдат проследявани. А за събития за UIA известия, ще бъде възпроизвеждан и тон за отстраняване на грешки, ако известията идват от приложение, различно от текущо фокусираното. Някои събития ще предоставят допълнителна информация като брой на елементите в контролера за събитие, състояние на елемента за събитие за промяна на състоянието и текст на елемент за събитие за състоянието на елемент.
 • Възможно е да се проследяват само конкретни събития и/или събития, идващи от конкретни приложения.
 • NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо или да възпроизвежда тонове за грешки, ако UIA Automation ID за елемент не може да бъде записан при проследяване на събития.
 • При отваряне, затваряне или превключване между виртуалните работни плотове, NVDA ще съобщава името на текущия работен плот (например "Работен плот 2").
 • NVDA вече няма да съобщава размера на менюто "Старт" при промяна на разделителната способност или ориентацията на екрана.
 • Когато подреждате плочки в менюто "Старт" или бутоните за бързи действия в работния център с Alt+Shift+стрелките, NVDA ще съобщава информация за влачените елементи или новата позиция на плъзгания елемент.
 • В новите издания на Word 365 NVDA вече няма да съобщава "delete back word" при натискане на Control+Backspace.
 • Съобщения като тези за промените в силата на звука/яркостта във File Explorer и известията за обновяване на приложения от Microsoft Store могат да бъдат потиснати чрез изключване на опцията "Докладвай известията" в категорията "Представяне на обектите" в настройките на NVDA.
 • Диалоговият прозорец "Отвори с" се докладва коректно при отваряне под Windows 10 версия 2004 (актуализацията от май 2020 г.) и по-нови версии.

Калкулатор

 • Когато бъде натиснат ENTER или ESCAPE, NVDA ще съобщава резултатите от изчислението.
 • За изчисления като конвертирането на единици и валута, NVDA ще съобщава резултатите веднага щом бъдат въведени стойности.
 • NVDA вече няма да съобщава "заглавие ниво" за резултатите в приложението Калкулатор.
 • NVDA ще уведомява, че при въвеждане на изрази е достигнат максималния брой допустими за въвеждане цифри.
 • Добавена е поддръжка за режима "винаги най-отгоре" за версия 10.1908 и по-нови на приложението "Калкулатор".

Календар

 • NVDA вече не съобщава "поле за писане" или "само за четене" в полето за съдържанието на съобщението в Поща и в други полета.

Cortana

Повечето неща вече не са приложими във Версия 1903 и по-нови, освен ако не се използва дискусионната Cortana (версия 2004 и по-нови).

 • Текстовите отговори от Cortana се съобщават в повечето случаи.
 • NVDA няма да изговаря нищо, докато комуникирате с Cortana посредством глас.
 • Във версия 1909 (актуализацията за ноември 2019 г.) и по-нови се поддържа новия интерфейс за търсене във файловия мениджър, задвижван от потребителския интерфейс на търсачката в Windows (Windows Search).

Поща

 • При преглеждане на елементи в списъка със съобщения вече можете да използвате командите за навигация в таблици за преглед на заглавките на избраното съобщение. Имайте предвид, че навигирането между редовете (съобщенията) не се поддържа.
 • При писане на съобщение появата на предложения за споменавания биват указвани със звук.

Карти

 • NVDA възпроизвежда звук като ориентир за дадено местоположение от картата.
 • При използване на изгледа "street side" и ако опцията "Използвай клавиатурата" е включена, NVDA ще съобщава адресите на улиците при използване на стрелките за навигиране по картата.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA ще съобщава имената на картите и колодите.

Microsoft Store (магазин на Microsoft)

 • След проверка за актуализации на приложенията, тези, за които е налична актуализация, биват правилно етикетирани.
 • При изтегляне на съдържание като приложения и филми NVDA ще съобщава името на продукта и напредъка на изтеглянето.

Модерна клавиатура

Това включва панел за емоджи, хронология на клипборда, гласово въвеждане, предложения при хардуерно въвеждане и редактори за съвременни методи за въвеждане на определени езици. Когато преглеждате емоджи, за най-добро изживяване, включете опцията за използване на данни от Уникод консорциума от настройките за реч на NVDA и задайте нивото на пунктуацията на "някои" или по-високо.

 • При отваряне на хронологията на клипборда, NVDA вече няма да съобщава "клипборд" при определени обстоятелства, когато има елементи в клипборда.
 • На някои системи, работещи с версия 1903 (актуализация от май 2019 г.), NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо, когато се отваря панела за емоджи.
 • Добавена е поддръжка за модерния интерфейс за кандидати за IME на китайски, японски и корейски език (CJK), въведен във версия 2004 (компилация 18965 и по-нови).
 • Когато е избрана група емоджи (включително групите за каомоджи и символи във Версия 1903 или по-нова), NVDA вече няма да премества навигационния обект към определени емоджи.

Хора

 • При търсене на контакти ще бъде съобщено първото предложение, особено ако използвате най-новите версии на приложенията.

Настройки

 • Определена информация, като например напредъкът на Windows Update (включително приспособлението за управление на паметта за съхранение/почистване на диска и грешки в Windows Update) сега бива докладвана автоматично.
 • Стойностите на лентите на напредъка и друга информация вече не се съобщават двукратно.
 • За дадени падащи списъци и радио бутони, NVDA вече ще успява да разпознава техните етикети и ще съобщава промените в стойностите им.
 • NVDA вече няма да бездейства или да възпроизвежда тонове за грешка при използване на команди за обектна навигация под определени обстоятелства.
 • Диалоговият прозорец за напомняне от Windows Update вече коректно се разпознава като такъв.
 • Коригирани са неправилните етикети за контроли, които се забелязват в някои инсталации на Windows 10.
 • В по-новите редакции на версия 1803 и по-нови, поради промени в процедурата за актуализиране на Windows за актуализации на функции, е добавена връзка "изтегляне и инсталиране сега". Сега NVDA ще обяви заглавието на новата актуализация, ако има налице такава.

Време

 • Раздели като "Прогноза за времето" и "Карти" биват правилно разпознати като раздели (принос от Derek Riemer).
 • Когато четете прогнозата, използвайте стрелките наляво и надясно за преместване между елементите. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прочетете отделните елементи. Например, като натиснете стрелка надясно, може да се съобщи нещо от типа на "Вторник 6, Висока ‎‎22°, Ниска ‎‎13°, Облачно". При натискане на стрелка надолу ще се съобщи "Вторник". При следващото натискане ще се съобщи следващия елемент (например температурата). Към момента това работи за дневната и почасовата прогнози.