Добавка за преброяване на елементите в избран текст

Употреба

Тази добавка докладва броя на думите, знаците, абзаците и редовете на избрания текст при натискане на Control+Shift+F12.

Забележка: В някои приложения (напр. Word, WordPad и DSpeech), добавката докладва само броя на думите и знаците, за да се избегне забиването на NVDA.

В който и да е текстов редактор или във виртуален документ (напр. в уеб браузър, PDF, писмо от е-поща, и др.), изберете желания текст чрез обичайните команди за избор на текст и натиснете Control+Shift+F12.

Тази команда може да бъде променена в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в раздела "Редактиране на текст".