Навигация по думи (WordNav)

Добавката "Навигация по думи" за NVDA подобрява вградената навигация по думи, както и добавя допълнителни команди за навигация по думи с различни определения за думата.

Повечето текстови редактори поддържат команди Control+стрелка наляво/стрелка надясно за навигация по думи. Определението за дума обаче се различава от една програма до друга. Това важи особено за съвременните уеб-базирани текстови редактори, като например "Monaco". NVDA трябва да знае определението за дума в дадената програма, за да говори правилно думите. Ако NVDA не знае точното определение, тогава или думите ще бъдат пропуснати, или произнесени няколко пъти. Освен това някои уеб-базирани текстови редактори позиционират курсора в края на думата, вместо в началото, което прави редактирането много по-трудно за потребители с увредено зрение. За да се преборя с този проблем, създадох разширени команди за навигация по думи, които вземат определението за дума от Notepad++ и те не разчитат на определението за дума в програмата, а по-скоро анализират редовете от думи от страна на NVDA. Жестът Control+стрелка наляво/стрелка надясно дори не се изпраща до програмата, като по този начин се гарантира последователността на речта.

Моля, обърнете внимание, че прототип на "Навигация по думи" преди това беше част от добавката "Подобрения от Тони". Моля, деинсталирайте я или надстройте до последната стабилна версия на "Подобрения от Тони", за да избегнете конфликти.

Към момента "Навигация по думи"поддържа четири определения за дума, присвоени на различни жестове:

  • Ляв Control+стрелки: Определение от Notepad++, което третира буквено-цифровите знаци като думи, а съседните препинателни знаци също се третират като думи. Това би трябвало да е най-удобното определение за дума за повечето потребители.
  • Десен Control+стрелки: Фино определение за дума, разделящо "ИдентификаториСМалкиИГлавниБукви" и "Идентификаториразделенисдолничерти" на отделни части, като по този начин позволява на курсора да обхожда дълги идентификатори.
  • Ляв Control+Windows+стрелки: Определение за обемиста дума, третиращо почти всички препинателни символи, съседни на текста, като част от една дума, поради което ще третира пътищата като "C:\directory\subdirectory\file.txt" като една дума.
  • Десен Control+Windows+стрелки: Определение за множество думи, което групира няколко думи заедно. Количеството думи може да се конфигурира.

Жестовете могат да бъдат персонализирани в панела за настройки на "Навигация по думи".

Бележки

  • Понастоящем "Навигация по думи" не променя жестовете Control+Shift+стрелка наляво/надясно, за маркиране на думи, тъй като внедряването на такива команди е значително по-сложно.
  • Ако искате да използвате функцията за виртуални работни плотове на Windows 10, не забравяйте да деактивирате клавишните комбинации Control+Windows+стрелки или в панела за настройки на "Навигация по думи", или в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA.
  • "Навигация по думи" не работи надеждно във VSCode, тъй като поради своите вътрешни оптимизации, VSCode представя наведнъж само няколко реда от съдържанието на файла, които се променят динамично и това от време на време пречи на алгоритъма на "Навигация по думи".