Подобрения за достъпността на Zoom (Zoom Accessibility Enhancements)

 • Автори: Mohamad Suliman, Eilana Benish
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2018.4 до 2022.1

Тази добавка подобрява практическата работа при използване на Zoom за потребители на NVDA, като предоставя клавишни комбинации за обработка на известията за различни събития, докато участвате в среща, прави процеса на дистанционно управление много по-достъпен и по-лесен и други.

Клавишни комбинации за управление на известията по време на срещи

 • NVDA+Shift+A: Превключва между различните режими за докладване на известия. Налични са следните режими:

  • Режим на докладване на всички известия: Всички сигнали се докладват както обикновено
  • Звуков сигнал за известията: NVDA възпроизвежда кратък звуков сигнал за всяко известие, изведено от Zoom
  • Заглушаване на всички известия: NVDA игнорира всички известия
  • Персонализиран режим: Потребителят може да указва кои известия иска да получава и кои – не. Това може да се направи с помощта на диалоговия прозорец за настройки на добавката или като се използват специално предназначените за целта клавишни комбинации

Следните клавишни комбинации могат да се използват за включване/изключване на съобщенията за всеки тип известие (имайте предвид, че това ще влезе в сила, когато бъде избран персонализиран режим):

 • NVDA+Control+1: Участник се е присъединил към/е напуснал срещата (само за домакина)
 • NVDA+Control+2: Участник се е присъединил към/е напуснал чакалнята (само за домакина)
 • NVDA+Control+3: Звукът е заглушен от домакина
 • NVDA+Control+4: Видеото е спряно от домакина
 • NVDA+Control+5: Участник е стартирал/спрял споделяне на екрана
 • NVDA+Control+6: Разрешението за запис е предоставено/отнето
 • NVDA+Control+7: Получен публичен чат в срещата
 • NVDA+Control+8: Получен личен чат в срещата
 • NVDA+Control+9: Качването на файлове в срещата е завършено
 • NVDA+Control+0: Предоставени/отнети са домакински права
 • NVDA+Shift+Control+1: Участник е вдигнал/свалил ръка (само за домакина)
 • NVDA+Shift+Control+2: Предоставено/отнето е разрешение за дистанционно управление
 • NVDA+Shift+Control+3: Получено е МС съобщение за чат

Имайте предвид, че трябва да оставите включено докладването на всички избрани видове известия (в настройките за достъпност (accessibility) на Zoom), за да работи правилно добавката.

Клавишна комбинация за отваряне на диалоговия прозорец на добавката

NVDA+Z: Отваря диалоговия прозорец на добавката

С помощта на този диалогов прозорец можете:

 • Да видите кои известия се докладват и кои – не
 • Да изберете видовете известия, които искате да бъдат докладвани
 • Да изберете режима на докладване на известията
 • Да запишете персонализираните промени

Отдалечено управление

След като бъде дадено разрешение за дистанционно управление, NVDA+O ще премества фокуса в/извън екрана за дистанционно управление

Имайте предвид, че фокусът трябва да бъде върху една от контролите за срещата, за да можете да управлявате дистанционно другия екран

Важна забележка

В момента функцията на режима за персонализирани известия, при който потребителят може да избере кои известия иска да получава и кои – не – работи със Zoom, само когато езикът на потребителския интерфейс е зададен на английски.